Napi Hírek, 1930. november/1

1930-11-06 [0238]

§ Nagybányai vitéz Horthy Miklósné segélyakciójára november 5.-én a követkéz^ adorányok érkeztek: t A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 5000 pengő, Vértesy Sándorne gyűjtése Í16C pengő. Az igazságugyninisztériun fogalmaaé-, számvevőségi- és segédhivatali tisztviselői 660 pengő 50 fillér, k Magyar Királyi Opoanáz személyzetének gyü tése 623 pengő 80 fillér* k Magyar Királyi Operaház zenekarából alakult Filharmóniai Társaság, gróf Széchényi Bortolrn 200-200 pengő,,gróf Wonckheim Ferenc. Magyar Lovassport egyesületek Országos Szövetsége, Kiss Sándor Stockholm, Lappért Antal, SchJ. mérnök, gróf Zay Miklósné, 100-100 pengő, D.S. tábornok özvegye, özvegy Bartha Bich^rdné. dr. Osvald István,a Kúria másodelnöke, ar. Böckliugő és felesége. Szomjas Lajos, dr. Bencze Gyula egyetemi tanár, Salgó Kornél főkonzul 50-50 pengő. Ötven pengőnél kisebb adományokat adtak: n.E. Budapest, Via­nyovszky János ipariskolai igazgató. Nóvák Elonérné, dr. Kor ék­gyártó Leóné,Jászkirajenő, Kopriva Jánosné,FüzQsgyarmat, Vidoczy Já­nosné tanitónő Bóc3n, özvegy Wittek Mőrne és Mária, özvegy Buth Kamil­lónó, Eiselo József, Németh Petűrnó, Hanza Gyula, a Margitköruti olomi iskola IV. osztálya. Özvegy Biró Aloortné Kunágota, Grosz Károly és fol­sőkubini Meskó Budolf főszolgabíró. A Vörös-Koroszt utján adakoztak: Návay Andorné Budapest-100 pengő, báró Inkey Ignos Budapost 50 pengő, dr. Pauntz Sándor, dr. Kö­vessy Géza, dr. Nádor Honrik, dr. Farkas Ignác 25-25 pengő", N.N., Putnoki Vörös-Keroszt Fiókogylet 20 peugf, dr. Báron Gyula Budapest; dr. Bnron Sándor Budapost, dr. Pogány Ödön Budapest, dr. V?sváry Fo­renc Pécs, dr. Vigvdzc Gyula Budapost 10-1C oongő, dr. Brucknor" Edo Bu­dapest, dr. Erdélyi ^ándor, dr. Enrlich Mátyás, dr. Feuer György, ifjabb Kintzig János, dr. Komlós Mihály, ,dr. Lax Honrik, dr . Langv^l Imre, dr. Mánacky László t dr. Koppcr Hugd, dr. Rózsa Andor, ,Szofier • József 5-5 pengő", dr. Spick Margit 3 pengő, dr. Lajta Alfréd és dr. Szán­tó József 2-2,pengő. Természetbeni adományokat adtak: Delka Cipőkereskedelmi rt. 3 pár cipő és 12 pár harisnya, özvegy Pongrácz Györgyné egy kabát és egy pár oitíó* A gróf Dosseiffy Aurél két vagon étkezésre szolgáló burgo­nya., Margit körúti aleni iskola IV. osztálya különböző ruhanemű, iskola­és játékszerek, özvogy Szőke Kálmánné Pusztakengyel 3 zsák liszt, Kalocsai ló^SZekeseg^Eszi káptalan,38 darab fogyasztott nyul. Bupp Lili 25 doboz Záriaké zabmalátatápszer és 50,darab Baby-szappan, N.A. Kiskun- ' dorozsm egy csomag ruhanemű. Bnlkay Béláné egy csomag használt ruhnnaaü* Az ez év,oktobor 28,-i saitóközlűménybon Lsskovits Ernő 500 pengős adománya tévesen közök te tett. Az 500 oongőt Blaskov ich Ernoszt adományoztí.

Next

/
Oldalképek
Tartalom