Napi Hírek, 1930. november/1

1930-11-12 [0238]

L,. ? é­c s ;x nov ,í^ er yi l2 ^ i P écöi egyetem ifjúsága kedden délután köszön toUe uj rektorát,Bozóky Géza dr, egyetemi tanárt, A bajtársi egyesü­letek zenes felvroiulást rendeztek a városon keresztül, majd e menet az egyetem központi épületébe vonult. Az ifjúság nevében Sohvendtner Ist­ván tanárjelölt köszöntötre a fíe*tor Magnificust, Bozóky rektor hosszabb beszédben Szent Imre követésére hivta fel az ifjúságét, mert az élet útjait csak égre szegzett szemmel lehet járni. Az ünnepség a Hiszekegy elmondásával ert véget ,/líTI/ . § , ZslaflflattZgg , november 12. A város képviseló-testülete uj eleni iskola építését határozta el és kiadta annak munkálatait. Az iskola 153,000 pengő költséggel épül . Az építést a n?gy munkánélküliságre • va­16 tekintettel holnap már meg is kezdik és igy 80 építőipari munkás jut keresethez. /MTI/ orr j —.— $ ?j a J\ a ? S 9 f s z e g, november 12. Hóbor Lajes letenyei asztalts­seged rpla községből öccsével együtt Letenyére igyekezett. Az uton Tóth István polai mezőőr megállította őket és revolverével rájuk lőtt. í 6°lyó Héber>Lajos gyomrába hatolt, akit súlyos sérülés, el szállítot­tak körházba. A csendőrség Tóthot őrizetbe vette, /MTI/ —. — Bécs, november 12,/Mggyar Távirati Iroda/ A Központi Keresztény­szocialista Hírszolgálat közleményt adott ki,amelyben ismerteti a mér­tékadó keresztényszocialista körök álláspontját a parlamenti viszonyok legközelebbi alakulására nézve. A közieneny szerint mindaddig, amig a mandátumokat a megválasztott képviselők között véglegesen szét nem osztották és nem igazolták, a kormányalakításról vagy a kormány össze­tételéről tárgyalásokat nem lehet folytatni, már csak azért sem, mert a képviselői klubok sem alakultak meg. Még az sem világos,hogy a # Schoberjblokkhoz tartozó képviselők felfogásbeli árnyalatok szerint milyen számarányban oszlanak meg a nagynémetek, a Landbund és Soho­ber tulajdonképeni hivei között. Ennek következtében korai volna a kor­mány sorsáról dönteni és a dolgok mai állása mellett a kormánylemondás rosszszándéku híresztelésekre,hossz-és besszs^ekulációra adhatna alkal­mat. Egyébként kérdéses, hogy a korrekt eljárás nem követeli-e a mosta­ni kormány bemutatkozását az uj nemzeti tanács előtt. Mindennek megitólé sót az illetékes körökre kell bízni. Minden esetre inkorrekt dolog, tárgyalásokat erőltetni, mielőtt még minden részen rendelkezésbe állaaá­nak a tárgjblások folytatásara felhatalmazott személyek, —, — § Szekszárd, november 12. Budai József 46 éves szekszárd­osatári lakos ,gyogyith&tatlan betegsége miatt felakasztotta magát és magnalt./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom