Napi Hírek, 1930. október/2

1930-10-19 [0237]

/Soproni tudósítás * vége./ .Dr.Bozóky Géza rektor zárószavai után a Himnusszal ért véget a tanévnyitó közgyűlés. Utána a kormányzó a kaszinó nagytermében 200 teritékes diszebóden vett,részt,.amelyen! . mondott pohárköszöntőt a kormanyzórj ., ,akit a diszebéden résztvevő közönség raeg-megujuló lelkes ünnep­lesben részesített. ISU^TJAÍ^J fJ&HHztkr § A Meteorológiai Intézet jelenti ooktóber 19-én délben 12 órakor: Prognózis: Az időjárásban egyelőre nem várható lényeges válto­zás . /MTI/ §Pesterzsébe t , .október 19. A pesterzsébeti Paosirla­telepen uj római katolikus templom épül;', vasárnap tette le az uj templom alapkövét Hanauer István váci megyéspüspök meleg ünnepség keretében. /MTI/ §Pesterzsébet , okfióbar 19. Vasárnap, október 19-én délben nyitottál^meg a pesterzsébeti árumintavésart. A megnyitás alkalmával Pécsi • Illés jnérnők és Schwaréz Jenő kamarai tag méltatta a magyar Hét jelentőségét. /MTI/ % D o m b ő* V á r . október 19. A mult héten érthetetlen módon eltűnt a szekszárdi Heigl-malom pénztárából 2000 pengőn Rácz Jenő pénztárnok a sajátjából pótolt. A rendőri nyomozás"mindeziíeig nem produkált eredményt. Tegnap Rácz névtelen levelet kapott, mely szerinti ha Ra.cz 300 pengőt egy borítékban elhelyez a báró Auguszt ucca 5.szám kerítésében, közlik vele a tolvaj kilétet. A rendőrség az ügyb . felderít tésére erályeá nyomozást inditotí. /MTI/ -j a^jl^é; § V a r s ó , október 18./Ljngyel Fávirat!_[roda./A Gazeta P*lska vasárnapi száma a világháború egyik ' <fnadseregparancs­nfkának, Henrys tábornoknak tollából cikket közöl "Az 1920-i győzelem" cimmel. Henrys tábornok ismerteti Lengyelország helyzetét a feltámadás idején, amikor minden eszköz hinán, a mindjobban fenyegető bolsevik must ól harcra kényszerítve mégis megnyerte a varsói csatát, amely megmentette > Lengyelországot, megvédte Európát. Ezt a csatát Lengyelország Pilsudski tábornagy személyes\ főparancsnoksága alatt vivta meg* miután a túlerő:, elől a Dvina- ttojepr- Visztula-vonplról fárasztó visszavonulást kellett végeznie,amikor a ' katonáknak nem volt cipőjük,élelmük.gyakran lőszerük sem. Mégis offenzívába -1—i: mentek át,kiűzték a betolakodót és olyan győzelmet arattak,«mely lehetővé tette r> béke diktálását ÍMTI/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ^ K» szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom