Napi Hírek, 1930. október/2

1930-10-16 [0237]

G .. , § B a k -i re s t , október 16. /ifcgyr Távirati Iroda/ riloait, g bukaresti rendőrség volt prefek tusát, oinrk ideién 50,000 lei pénzbírságra es háromévi ni va tal ve s ztá s£ re ítélték, mert Vajda miniszter merénylőit három napon keresztül a legfantasztikusobb módon kínoztatta, hogy vallomásra bírja őket. jizt az ítéletet a legfelsőbb semmitoszek most megseranisitette és visszaküldte az alsó birőságokipk, mert ug^ talált-,, hogy Milozit nem hivatalos hatalommal való" vissza­élés, finnem közönséges verés, illetve testi sértésért kell elit élni. mm mm mm 6 § B u k a r 38 j oktdber 16. /Magyar TáMrati Iroda/ i romám all-mvcsutrk igazgatósadhoz egy francia könyvelísi szakértőt alkalmaztak havi 140,000 lei fizetéssel, iki az áll mvasutak könyve­léseben ; mechanikus könyvelési eljárást fog bevezetni. mm m m G § B uk a r e s t , október 16. /Magyar- Távir-t i Iroda/ György volt görög király ma érkezik Londonból Buk'restbe. £ . JA?k a * Ő s t , október 16, /M-gyar Távirati Iroda/ Tegnap kezdődött i3uka restben a nemzetközi vrsuta kongresszus, amely ín cseh, osztrák, irrgy;r, jugoszláv és román delegátusok vesznek részt. * tárgyi ások célja közvetlen áruforgalom létesitése a különböző álla­mok között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom