Napi Hírek, 1930. október/1

1930-10-08 [0236]

§ A Kagyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó, ez igszságugyminisz­ter.előterjesztésére Mekkai Jenő budapesti ügyészségi alelnököt a m.kir, kúriához bíróvá. Kemény István dr, m.kir.munkasbiztositási felsőbirót az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz állandó biróvá, Szolnok Jenő-dr. budapesti főügyészi helyettest, vit&Z Szirmay-Kalds Pál! Karay Pál dr, Sandorfi Kamill dr. ,Dézsi/erenc dr.,Báh József dr„ós dal lásiló dr, budapesti Ítélőtáblai bírókat a m.kir.kúriához birökká.Külley Viktor budapesti ítélőtáblai birót a budapesti Ítélőtáblához tanácselnökké, Bándy Ferenc dr.,Bozóky Mátyás dr. és Barabási István dr.budapesti ítélő­táblai birókat az Országos Földbirtokrendező Birósághoz állandó birokká, Alkér Kálmán miniszteri tanácsosi cimmel és jelleggel felruházott igaz­ságügyminiszteri osztálytanácsost a m.kir.kúriához biróvá. Bohuniczjjy Jenő d$tbudapesti ítélőtáblai birót az Országos Földbirtokrendező Bíróság­hoz állandó biróvá, Vincentj. Gusztáv dr.kúriai elnöki tanácsost a m.kir, kúriához biróvá, Voath Albin, Bathó Béla dr..Eagó József dr. és Osiky Károly dr. budapesti törvényszéki birókat,valamint Kóler flbor dr.buda* pesti központi járásbirót a budapesti Ítélőtáblához birokká kinevezte. - .­§ Mint a Magyar Távirati Iroda jelenti, a kormányzó az igazságügymi­niszter előterjesztésére Ruhmann Emil dr.budapesti töpenyszeköirőt a m.kir.kuriához elnöki tanácsossá, Beniske Imre dr:debreceni jarásbirót a fehérgyarmati járásbíróság elnökivé, lang Ad ám dr.szegedi.^r^nyszeki titkárt a szeírefU törvényszékhez törvényszéki bíróvá és Gottesmaan Mlkiös dr.nviregyházai töívényszéki titkárt a sátoraljaújhelyi ügyészséghez ügyész­szó kinevezte. — *— § A S(a/2rvasi öregdiákok Szövetsége.szombaton, 11-én gs^ádjas összejöve­telt taft a MagyaAilág vendéglő /Vilmos császár-ut 68./ ^l ontQ r Q oben. Ez alkalommal mutat jákTe HabeW J.Pál dr.egye te mi tanár kég;^étó amely az szarvasi főgimnázium egykori kiváló igazgatójának, Háberern Jonatán nak sikerült arcképét örökíti meg,Szuchovszky Saios dr* Rodostói romok közeit cimmel tart előadást, azután pedig magyar dalokat adnak .elő zongorán. A műsoros összejövetel előtt a yálasztmeny tart ülést. • vámrárv /Pro domo.E sorok szives közlését tisztelettel ken Végvary Ferenc x a MTI szerkesztője./ --~ !•-[ § Prága, október 8. /Cseh Távirati Iroda./ Jlz itteni geofizikai 4 Intézet készülékei mult éjVszaka 28 perccel éjfél után er£s földrengést jeleztek, amelynek fészke néhány 100 kilométer távolságban lehetett./MTI/ /-/ § Prága, október 8./Eorn ki* dr., aBohemia kiadója, ma 42 éves korában meghalt./MTI/ (fatctí: /-/ § Prága, október 8. /Cseh Távirati Iroda./ Knobloch Gottloh csend­őrigazgatási személyzeti főparancsnokot a csendőrség általános főparancsno­kává nevezték ki./MTl/ OÖ^A-™,,- * ' ' _____ . OWOZMGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom