Napi Hírek, 1930. október/1

1930-10-09 [0236]

r §Bukares t,október 9./0rient Rádió/ A nemzeti parasztpárt^ igazgatótanácsa.a párt valamennyi vidéki . eJjaöke^nek részvételé­vei ulóst tartott,Az ülósen tájékozódta^ Maniu,Mihala\e, Junian és Mironescu királyi kihallgatásának eredményeiről os foglalkoztak Mironescu -'kornány­alakitási megbízatása következtében előállít uj politikai helyzet tel .Az igazgató tanács egyhangúlag megállapította • ';,hogv a Jelenlegi parlamenti többségen / V ' ... —* • '.' valamint a politikai programra " es cselekvési módszerek tekintetében a király os a nemzeti parasztpárt egyet­ertesöh alapuló kormányzati rendszert folytatni kell," « ^gelógeaés­sel tudomásul! . M ironesou'kormányalakítási megbízatását' > elhatározták, hogy az uj kormányt támogatják, /ml / • • ­L t/ffa* - - - ~ Bocs t október 9,/íüagyartTávirati Iroda,/A Starhemberg és a töbft Heimwehr miniszter visszavonulásáról tegnap elterjedt hírekkel kapcsolatosan az Abend közli,hogv a keresztényszocialista párt nagy erőfeszítéseket tesz az előző kormány - ideién fennállott testvéries koalíció feltámasztására. A nagynenet párt állítólag osak abban az esetben-járulna hozzá a koalíció megalkotásához,ha isnet Sonober lenne a kancellár. B é 9 s .október 9 ./Bécsi Távirati Iroda /A lainzi gyilkossági ~ bünperben na megkezdődtek a tanúkihallgatások.Fellnert valószí­nűleg na délután nallgatják ki.Az eddig kihallgatott tanuk vallonása semni érdemleges adatot nen tartalmazótt^iffl / -o- {London, október 9. Hivatalos kimutatás szerint az összes angol minisztériumok alkalmazottainak száma ez év július else­jén 312.722 volt, ami 6.568-cal magasabb az április elsejei állománynál. 1 szaporulatba nem szá mitották be a hadügyminisztériumnak dlobb mint 5.600 főnyi és a légügyi 'minisztériumnak köze 1^3.000 főnyi külszolgálati sze­mélyzetnővekeaését.A legnagyobb a munkaügyi minisztérium állományának nö­vekedése, amely 3.388 fore rug. A postaüzem alkalmazottainak száma 2.323 fővel, az adóbehajtási osztályoké 293 személly el gyarapodott. A növekedés által előidézett fizetéstöbblet megközelíti az évi másfélmillió fontot. /MTI/ « —. — — § Londonból jelentik: A londoni "modern találmányok" kiállí­tásán feltűnést keltett egy 12 szárnyú óriásrepülógép modellje, amelyet feltalálója, Róbert Knott^heliplane^-nak nevez. A feltaláló szerint a szárnyak különleges elhelyezése és a légcsavarok rendkívüli ereje a repülő­gépnek soha nem álmodott sebességet és teherbiróképességet[* .' . ugy hogy egyetlen gép 600 utassal 12 óra alatt Londonból UewYork­ba tud majd repülni. Knott azt állítja, hogy számos idegen kormánytól a leg kecsegtetőbb ajánlatokat kapta s hogy Parisban egyszer kábítószerrel altat­ták el, hogy modelljét elrabolhassák, de ó hazafias okokból csak az'angol kormánnyal hajlandó tárgyalni. /MTI/ £ cccfs^aJC

Next

/
Oldalképek
Tartalom