Napi Hírek, 1930. július/1

1930-07-01 [0230]

T ..-.^ - P a £ i u>vJ^i^sl./Havas/ Az európai vámszövetség nagy­gyűlésen George Paiah brit delegátus rámutatott arra. hoey az ui amerikai vámdíjszabás létrehozásánál nem annyira az Ifrrópára irányuló ellenséges érzület látszott'közre, mint Inkább a viszonyok ismeretének hiánya. .Stera^Ruförth dr. német delegátus annak a 7éí<^ «f fn,í f Q § G r e ? ? b 1 2* ^ ulitts ^*/Hpas/ A Belledpnne-havason ö íj^fista egyensúlyt vesztve,egy meredek lejtőn lecsúszott. Hármai sértetlenek maradtak, két nő azonban koponyatörést szénredött, Kórház­ba szállítottak oiiet, akol koponyalékelést végoztok fájtuk, Ailaootuk válságos •/MTI/ * * * 4 a ?x*««4ir* Xíi a P a z > juiius 1 ./Heyas/• A katonai diktatúrát, ugy a nyugalom /MT37° S m ^^ ELS33­1 f og a <*ták. Az országban visszatérd § Londonból jelentik: Rigán át négy vágón fajnyalat szalli­tottak Szovjet-Oroszországba az év elején kezdődött nyul tenyésztési akció kudarcának leplezésére. Ugyanis a földmivelésügyi népbiztosság a nagy hushiány megszüntetésére ; .y ny ul-bizottságot nevezett ki Muraloff, Odinstoff és Kulikoff nyulszakórtők vezetése alatt azzal a feladattal, hogy néhány hó­napon bellii 2-3 millió nyulat tenyésszenek. Mcwzkva közelében egy többszáz holdnyi kollektiv nyulfamot alakitottík nagyszerű épületekkel, villany­világítással, telefónnal"stb. A teny észnyulakat arótketrecekben kellett volna a mezon legeltetni, hogy a ketrecek fenélr dróthálóján át rághassák a füvet anélkül, hogy elszabadulnának. ' fz érdekes legeltetési eljá­rás .ja nyulak halomra pusztultak és midőn Ussipoff. a népbiztosság fő nyulszakértoje nemrég megszemlélte a nyulfannot, a várt nyulmilliók helyett alig néhány ezer nyulat talált s a szovjet konzervgyárak számára igért 3000 tonna nyulnus szállitásárél. szó sem lehetett. Ezért a népbiztosság ujabb 300.000 rubolt olőrranyzotí az akció támogatására s a szovjet szakér tök külföldön .teljefösondbon nagyobb mennyiségű fajnyulat vásároltat újból ösz­sze. 7m/^W£ § Londonból jelentik; Stanley Baldwin volt konzervativ mi­niszterelnök mint a cambridgei ogyotom kancellárja az egyetem tanácsában hangoztatta, hogy az egyetemi könyvtár és gyűjtemények fejlesztésére 1.179.000 fontra van szükség. Ebből a Rockefellor-al pitáfiy 700.000 fontot ajánlott fel, a hiányt gyűjtés utján fogják előállitani. /nTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom