Napi Hírek, 1930. június/2

1930-06-16 [0229]

T §Washington,juni6. / Havas/ H*«wer elnök bejelen tette t hogy alá fogja irni a mámdijszabásra vonatkozó törvényt. /MTI/ ... C a 1 c u t t a, jun 16. / Havas/ Teheránból ielentik, hagy Perzsia keleti részében heves földrengés volt. falu romiadéit./MTI/ r Freyburg, június 16./Wolff/ A Graf_ Zeppelin Münsterből vissza/tetőben |3 óra 15 perckor Basel irányáimn elrepült Freyburg felett. /MTI/ r § L o n d o n, június 16. A weekend alatt 18 halálos sze­rencsétlenség történt utcai balesetekből kifolyólag. Sok ember megsebe­sült. /MTI/ ' r B out h e n, junius 16./ T 'íolff/ Bokittnitzban tegnap nemzeti szocialisták és kommunisták között verekedésre került a sor. Két kommu­nista ás kát nemzeti szocialista súlyosan, négy nemzeti szocialista köny­nyebben negsebcsült. Több embert letartóztattak./IÍTI/ r Berlin, junius 16. A nemző ti szocialisták tegnap tün­tettek az egyenruha viselési tilalom ellen* A rendőrség a város különböző részébon összesen 150 nemzeti szocialistát tartóztatott le. 7 Yannseebon tegnap nemzeti szocialisták ás más politikai cso­portok hivei között verekedés támadt, amelybe sok fürdővendég J*.; is bele­keveredett. A rendőrség riadó-készültsége több verekedőt letartóztatott. 7'iTI/ 6 6 r Berlin, junius 16. A Zeuthon-tavon az egyik motorcsónakján vasárnap délután súlyos robbanás történt . Mintegy tizenöt utas többé­kevésbé súlyos égési sebekot szenvedőtt./MTI/ mm tm ma r Innsbruck, junius 16. A tiroli tartományi kormány egyik közleményében tiltakozik Pabst szolgálatonkivüli őrnagy kiutasitása ollón ás megbizta a szövetségi kormánynál levő kópvisolőjöt, hogy követelje a kiutasítás azonnali visszavonását•/IJTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom