Napi Hírek, 1930. április/2

1930-04-19 [0225]

§ S o p r o n , április 19»Szalay János domonkos rendi per­jel karácsony óta ötszáz munkanélküli család kenyérszükségle tét látta el hetenként. Akciója befejezéséül ma tiz métermázsa élelmiszert es kétüzer pirostojást osztott ki szegényeinek. /MTI/ :: B e r 1 i n , április 19. Afolff/ Az április,25.-én éle ;belépő uj rendelet szerint abuza és sorárpa vámtétele mázsánként 12 márkáról 15 márkára emelkedik. A takarmányárpa vám t étele, amennyi ­ben az árpát ólmozott szállítmányként továbbítják, továbbra is 10 bí­rod ilmi marka marad. /MTI/ ^Bukarest, április 19. /Orient-Radio/ COstesti­ben 110 halott személyazonosságát megállapították. Azt hiszik, hogy még mintegy tiz áldozat holttoste a romok alatt van és ezek szemely­azoiosságat már nem As lehet megállapítani. A tüz egy óránál rövidebb idő alatt s¥puszti tóttá) a-templomot. Az áldozatok legnagyobb része fiatalkorú . és gyermek. :. A faluban nincs család, amelyik ne., gyá­szoL'HfiA- faluban borzataas jelenetek játszódtak le a tűzvész alatt. Töbaen megőrültek a borzalom következtében. Jelenleg csendőrök igye­keziek// ' u l ... '. a kétségbeeitő jelenetek^, amiket a'te­met'ben az áldozatok összegyülekezett hozzátartozói rendeznek. A népjóléti és a belügyminiszter a helyszínen azonnal megszervezte az ?lső segély-akciót. A tűzvész áldozatait holnap temetik el közös sirDa azon a helyen, ahol a templom állt. /MTI/ § Dr. Diósi Béla, az elhunyt zenekritikus temetésén a Pesti Hirlap szerkesztősége nevében Süle Antal szerkesztő, az'ujság­iró intézmények nevében pedig dr. Geró Cd ön mond búcsúbeszédet, § Gávai Vida Aladár nyugalmazott főgimnáziumi igazgató rövid betegség után 78 éves korában Budapesten elhunyt. Halálát öz­vegye Dessewffy Anna és gyermekei Pál, Irén ós Annus, valamint nagy­számú rokonság gyászolja. Temetése április 21.-én 4 órakor lesz a Kerepesi uti temetőben. Az elhunyt lelkiüdvéért az engesztelő szent misealdozatot április'26.-án fél kilenc órakor tartják a Józsefváro­si plébániatemplomban.• /Pro domo. E hir szíves átvételét kéri Sztankay Géza dr., a Budapesti Hirlap munkatársa./ ORSZÁGOS• -VÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom