Napi Hírek, 1929. október/2

1929-10-29 [0213]

. . , . , J A Magyar Távirati Iroda jelenti: A képviselőház közjogi bizottsága ma délben tizenkét órakor Rakóvszky Iván elnöklésével ülést -ártott, amelyen a Szent Korona egyik őrének megválasztásáról szóló -cőrveny iavaslatot targyalta. A javaslatot a bizottság Dési Géza előadó ímertetése utan ugy alt alánosságban, mint részleteiben változatlanul eii ogadta. • 4 ,. m „S Odry /rpád meggyógyult. Odry Árpád, akinek bete/gsége miatt az Othellomult heti repnze elmaradt, ma egészségesen hagyta el a betegszobát s igy az Othello aj inszcenálása az ő alakit ásával a cím­szerepben pénteken szinrekerül, A többi főszerepet N, Tasnádi Ilona "Pa­lagyi. Gomön Vilma, Lehotay, Kürti József, Bodnár Jenő, Fehér Gyula. . Oserepy es Forgács ját szák. ' J ' Bécs, október29. /Bécsi Távirati írod / A technikai főiskola szociáldemokrata diákjai a főiskola előtt levő kioszkra fal­ragaszt tettek ki, amelyben a polgári békéértx a fascizmus és a reak­ció elleni demokráciáért szállanak sikra és támadják a Heimwehrt. E falragasz következtében a Heimwehrhez közelálló diákok tegnap dél­után es ma reggel megakadályozták a szociáldemokrata diákokat a fő­iskolára való belépésben. Kisebb összetűzések történtek, amelyek kö­vetkeztében ma délelőtt bezárták a főiskolát. A Heimwehrhez közel­álló diákok erre az egyetemre, vonultak . Az egyetem folyosóin 11­• 12 ora£^ a nemzeti szocialista és szocialista diákok között botrányokra és.tettlege sségre került a sor, ami lehetetlenné tette az előadások megtartását, /MTI/ / 'téiibicuys - _ _ i r o d o m o! nT - Hoitsv Pál, Sas Ede, Kürthy Emil, Szabó Andor, Banyay ilemer, Cholnoky Viktor, Schmittely József, . Kopár Ferenc, Gerely József, Kemechey László és Vidor Jenő siremiékét" szerdán, , október 30.-án avatják föl a Kerepesi-ut melletti temetőben. Gyülekezés delelőtt 1/2 ll-.órakor a Fiumei-uti főkapu mellett fekvő' igazgatósági íuulet előtt. Z ? < ? j ; 1 (l0 s László sirsmlékét 11 órakor a rákoskeresztúri temetőben avatják föl. Az ujságirótestületek vezetői kérik.a kartársakat, bogy^a kegyeletes ünnepen minél nagyobb számban szíveskedjenek részt­V G11111»

Next

/
Oldalképek
Tartalom