Napi Hírek, 1929. október/2

1929-10-23 [0213]

.Becs, október 23. /Magyar Távirati Iroda/ Schober szövetségi kancellár ma fogadta a szövetségi tisztviselői kar képviselőit, hogy közölje velük azokat az engedményeket, ame­• lyeket a kormány a fizetés kérdésében tett, I szövetségi kan­cellár kijelentette hogy igyekezett minden lehetőt megtenni a tisztviselői kar erdekében. Akit most felajánl nekik, az a legmesszebbmenő és legutolsó ajánlat. A kormány legfontosabb engedményei 2 százalékos lakbér­hozzájárulást foglalnak magukban. A következő évben ezt a lakbér­hozzájárulást aranybe állitják a felemelt lakbérrel. További engedmény a decemberi fizetéseknek 15 százalékról 30 százalékra való felemelése. A következő évben ezek a járulékok 60 száza­lékot fognak kitenni. Tervbe vett ék továbbá a biennális pót­lékok rendezését, úgyhogy 12 évi szolgálat után a tisztviselő eléri a legközelebbi felső szolgálati osztály kezdőfizetését. m m t §/V/ Nyíregyháza, október 23. Laskai József­bessenyődi földmives az egyik ujfehéi tói szőlőben szőlőt szedett. Marsi István hegypásztor észrevette és, amikor elmenekült, utána lőtt. A golyó súlyosan megsebe sitette Laskait, akinek volt mégannyi ereje, hogy haza vánszorogj on. Hozzátartozói beszál­lították a nyíregyházi Erzsébet-kórházba, ahol azonban már nem tudtak rajta segíteni és xüi^sérülésébe belehalt. Marsi Istvánt letartóztatták es haláltokqzó súlyos testisértés büntette címén folyik ellene az eljárás./MTI/ §/V/ Nyíregyháza, október 23. k Shell-Kőolaj B.T. nyíregyházi ^üzletébe az éjszaka betörő hatolt be és elvitte a^kézi váskazettát. A kézipénzt árban / több mini tízezer pengő készpénz, több betétkönyv, váltó és üzleti papir volt. A betörő ismerte a helyi viszonyokat, mert semmihez sem nyúlt, csak a nagy értéket tartalmazó kazettát vette magához. A rendőrség nyomoz./MTI/ §Dombóvár, október 23. Szerdán délelőtt temet­ték, el Kistengeli cen Kg nagy részvét mellett Weber János felső­házi tagot. Az elhunytat az egységespárt nevében Pesthy Pál, a megye nevében Jankó Ágoston főispán búcsúztatta, a felsőház koszo­rúját pedig Bőry Hugó helyezte el a siron. /MTI/ I § Othello. Az Othello uj előadásához pénteken este a Nemzeti Színházban természetesen uj díszletek is készültek , ame­lyeket ifi . Oláh Gusztáv tervezett. A tragédiából holnap, csütör­tökön zártkörű sajtófőpróbát rendez a szinház. Az Othello cím­szerepét az uj előadásban Odry Árpád játssza, a többi főszerepet pedig N. Tasnády Il»na, Pálágyi Lajos, Gömöry Vilma, Lehotay Árpád, Kürti József Bodnár Jenő, Forgács és Cserépi alakítják. Kisebb szerepekben Gabányi, Turányi, Barsi, Eőri Kató Losonczy, Szőke Sándor, Somody, Tapolczai, Onody, Greguss, Szatmáry és Gyenis vesznek részt az előadásban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom