Napi Hírek, 1929. október/2

1929-10-22 [0213]

Bécs, október 22. A Stunde jelentése szerint egy ismert műgyűjtő nemrégiben nagyértékü régi festményt tett zálogba a bécsi Bo­rotneumban. A képért a megengedhető legnagyobb iöicsönösszege t, 25,000 sillinget kapta.. A Dorotheum az elzálogosító engedélyével restaurál­tat ta a képet. Egy neves műtörténész, akinek akep véletlenül stzeme elé került, most megállapította, hogy az valószínűleg Lionardo da Vincinek egyik eddig elveszettnek hitt főműve. Ha ez bebizonyul, akkor a ké^ értéke valószínűleg egy és két millió dollár.' /MTI./ T - ­§ Othello. A Nemzeti Szinház Shakespeare repertoárjának uj gazdagodásat jelenti az Othello uj előadása. Harsányi Kálmán utol­só munkája a Shakespearei tragédia uj fordítása, amely teljesen uj ren­dezésben és uj szereposztással kerül szinre. A címszerepet Oöry Árpád alakítja, a töböi főszerepeket pedig N. Tasnády Ilona, frömöry Vilma, Plaágyi Lajos, Lehotay Árpád, Kürti József, Bodnár Jenő, Forgács An­tal, Fehér Gyula, Cserépy és Barsi játszák. ^Helyreigazítás. Mai 12.kiadásunk utolsó előtti híre helyesen igy hangzik: T §Helsingfors, október 22. /Havas/ A Ladoga-tcvon hat ember a nagy viharban a vizbe veszett. /MTI/ § Az Eszakamerikai Egyesült Államok követsége november elsejétő}. kezdve, mostani VI. Lendvay utca 12. szám alatti helyiségéből átköltözik . V.Arpád utca 12. sz.a. uj helyiségébe. Az uj helyiségben együtt lesz a követség a főkonzulátussal és a kereskedelmi attasé hiva­talával. A kombinált hivatalok közös telefonszáma 295-10. § A budapesti olasz fascio felkéri az olasz kolónia tagjait, hogy a Gruppo Giovanile Italiano "Enrico Totiü részére megnyíló vasárnapi iskola ünnepélyes megnyitásán jelenjenek meg. A megnyitó ünnepélyt a Fascio Arany János utca 6. sz. a. JJLelyise­geben vasárnap, október 27-én a Marcia su Roma évfordulóján délelőtt 1/2/11 órakor fogják megtartani. II Fascio Italiano di Budapest in\ita la Oolonia Italiana a presenziare all inaugurazione delle Scuele Domeniéali per íl Gruppé Giovanile Italiano "Enrico Tóti" che avra luogo nella sua Sede - Arany János utca 6 - alle ore 10.30 di Domenica 2/ Ottobre, Anniver­sari o della Marcia pu Roma. Pro domoIA budapesti olasz fascio kéri a t.Szerkesz­tőségeket,, hogy a fenti meghívót olasz nyelven is szíveskedjenek közölni. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom