Napi Hírek, 1929. október/1

1929-10-11 [0212]

§ Magyar paedagogiai találmány sikere külföldön. F. Alberti Stefánia és dr Kupcsay Felicián kultuszminiszteriumi tanácsos találmánya, amely abban áll, hogy az irást-olvasást film utján tanítják, mind nagyobb érdeklődést kelt a külföldön. A módszert racionalizált abc-tömegtanitási módszernek nevezték el. Foglalkozott a magyar találmánnyal a bécsi,berlini, svájci, francia, angol sajtó, ismertető cikket közölt a többi között a Daily Mail, a #iornale d>Italiaj a Heroldo iilsperanto, sőt amerikai lapok is. Felsorolják ezek az ismer­tetések az uj tanítási módszer el"nyeil , hogy gyermekek, analfabéták több százanként rövid idő alatt játszva sajátítják el az irást-olvasást'. Utalnak arra ? hogy hogy az uj találmány az XMé^X eddigi oktatási tényezők mellé a rajzot, és általában a filmben levő­egész szemléltető erőt is a betűk rögzítésének szolgálatába állítja. Ujabb ismertetések kitérnek arra, hegy a beszélőfilm tanulságai is értékesíthetők lesznek, amikor is a hang és a hangutánzás is segítségül hívható lesz az abc-tanítás, megkönnyítésére. Most a római nemzetközi • oktatófilm intézet "Cinéma Educateur Y ' cimü havonként megjelenő lapjában, öt nyelven ismerteti az élberti-íyupcsay-féle abc7ta n itási scenáriumot. Nagyban hozzájárul az uj taiálmány külfölden való népszerűsítéséhez az a té n y> hogy Gróf Apponyi Albertné a londoni női világkongresszusán általános, érdeklődés mellett szintén bemutatta. Több követ és követségi funkcionárius tekintette meg a scenáriumot, hogy kormányának jelentést tegyen róla. A scenárium eddig nyolsz nyelven készült el. /MTI/ §Jsáröly Gyula a 15 éves magyar zongoraművész, Pauer Max lipcsei főiskola iskolaigazgatójának növendéke, megnyerte Berlinben a Mendelssohn­. dijat. A londoni Powell cég rögtön tsoirnéra szerződiette le. Blso hangversenye ntevember 12-én lesz Londonban. /MTI/ •** .—."•. § S z e g e,d , október 11. Feuer László a sikkasztó szentéi gabonakereskedő továbbra is a szegedi ügyészség foglya marad,'mert a kir. ítélőtábla elutasította a szabadlábra-helyezési kérelmet, fr­Ziambory János viszsgálóbiró befejezte a szentesi * kihallgataá sokat, amelyek során megállapítást nyert, hogy Feuer Laios nemcsak a beraktarozott gabonát spekulálta el. hanem az úgynevezett­zöldhitéi • váltókkal is tetemesen megkárosította a gazdákat,/MTI/ .—.—.—. § S z e g e d . október 11. A törvényhatósági igazoló választ- ­mány szerdán ülést tartott dr. Kószó István elnökletével, amelyen véglegesnek jelentették ki a törvényhatóságé választók nevjegvzékét. Somogyi,Szilveszter polgármester már elküldette a virilie választokank a ms ghivókat és már kijelölte a szavazatszedő bizottsáawíC elnökeit is. /MTI/ • • • • ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom