Napi Hírek, 1929. október/1

1929-10-01 [0212]

T § 11 b S I U i a. szeptember 30. /Havas/ Costes ma reggel átrepült Noyc Simbirsk felett és tovább folytatta uti át Irkutzfc irányá­ban. Novc Simbirsk az 0b part ián " a szibériai vasat vonal mentén fekszik. /MTI/ T § A t h é n, 11 ia i> * • október 1,/Havas/ Az Égei-tengeren heves vihar dühöng ./MTI/ --­T > § C i u d a d Eeal. október 1./Havas/ Egy ház beom­lott és több embert maga alá temetett. Hosszas fáradozás után két halottat és három súlyos sebesültet szabadítottak ki a törmelékek aldl./"TI/ T t § P á r i s, október 1./Magyar Távirati Irpda/. Dubois biboros érseket ma helyezik örök nyugalomra a Notre Dame székesegyház kr'ptájában. T § Bc r d e a ii x , október 1., Bordeaux és Dax között egy tenervonat két kocsija rugó szalmád ás következtében kiugrott a sínekből. A Hendayeból Parisba haladó gyorsvonat, amely épen ebben a pillanatban érkezett a helyszínére, beleakadt az egvik kocsiba. Az ütődés következtében a gyorsvonat tizenkét utasa könnyebb sérü­lést szenvedett. pTJ T §Jeruzsálem október l./ TJ avas/ Az arabok Jappa, Haifa és Jeruzsálem városában gyűléseké 1 tartottal?:, amelyek tiltakoz tak a legutóbbi zavargások után hozott Ítéletek ellen. Elhatározták, hogy szerdán egész Palesztinában bezárják üzleteiket és beszüntetik a munkát. /KTl/ T § P á r i s, OKtóber 1. Saarbrückenből jelentik a la­tinnak: A saarvidéki , vasút vonalakon felügyelő brit osztag tegnap délben el vonult./MTI/ T § P á r i s, október 1. Washingtonból jelentik a New­york Héráinak; A szenátus albizottsága kihallgatta Shearert, aki nagy fesztelenséggel válaszolt a hozzáintézett kérdésekre. Elmon­dotta, hogy azért kapott 25.000 dollárt, mert a sajtót tájékoz­tatásokkal látta el az amerikai álláspont ki domborítás a céljából. Egyébként - tette hozzá - sohasem .. á dicsekedett azzal, hogy ő hiúsította volna meg a genfi értekezletet* "• -. £*.*•«*. * Szerepe mindössze abból állott r és véleménybe szerint hasonló helyzetben mind n jóravaló amerikai állampolgár tug^j i"s) járt volna el - hogy feltét­lenül megengedett eszközök igénybevételivel iparkodott biztosi tani,h*gy Amerika ugyanannyi hadihajót tarthasson,mint rTagybri tannia./^TI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom