Napi Hírek, 1929. július/1

1929-07-01 [0206]

T §P á r i s, július 1./Magyar Távirati Iroda/ A vasár­nap elhangzott politikai beszédektől kitűnik, hogy a rali káli sok meg fogják szavazni a pénzügyi egyezményeket, valamint a jóvátéte­lek rendezési tervezetét. ^Daladier ? a párt vezére, kijelentette, hogy ezek az egyezmények fájdalíia c áldozatot jelentenek ugyan, d' mégis megsza­vazzák, mert elsősorban a népek békéjének elomozdi tásá t tart iák szem előtt és azt remélik, hogy az adósságok, valamint a jóvátételek rendezés-e hozzájárul a világ békéjének megszilárdításához. Daladier hozzátette azonban, hogy a párt ragaszkodik a'hoz a fenntartáshoz, hog; Franciaország egy krajcárr 1 sem fizet többet, mint amennyit Németországtól kap. Caillaux hasonló szellemben nyilatkozott és kiemelte, hogy a miniszterelnök felfogása szerint nem lehetett volna több ered­ményt elérni annál, mint amennyit az ő pénzügyminisztersége alatt­létrejött washingtoni egyezmény Franciaország számára bizotsitott.. A szocialistapárt még nem foglalt állást a " . rati­fikálás k'rdésében. Leon Bluip a pár vezére, aki tegnap szintén politikai nyilatkozatot tett csupán annyit mondótt s hogy a párt el­lenség esTindulat nélkül vesz részt a vitában. Hozzátette, hogy a képviselőházban meginduló vita véleménye szerint változást fog hozni a politikai helyzetben. A csütörtök éjszakai ülés lefolyása kétsé­gessé teszi, vájjon Poincaré biztosítani tudja-e a ratifikálás / szá- r mára a többséget. De még ha győz is a kormány, akkor, is előrelátható hogy élettartama rövid lesz. Jölum H jelent eHe , hogy ha a jövőben haladó irányzatú kormány alakul, amely reformokat iktat programjába, ás a béke megszilárdítását fűzi ki feladatául, a szocialisták nem fogják megtagadni tőle támogatásukat. T &Rangoon, július 1. A Southern Cross ±ú tegnap délután Signaporeból jövet Rangoonba ér kez et t ./MTI/ 7" , T §Teherán, július l./ TJ avas/ A parlament ratifi­kálta a franc ia-perzsa szerződ ést. /MTI/ T § Washington, július 1. Az amerikai kormány­körökben megelégedéssel fogadják azoknak a félhivatalos tárgyalások­nak eredményét, amelyek jelenleg Londonban folynak. Daves tábornok kábelje lent és ékben számol, be a? angol miniszterelnökkel, valamint a francia, olasz és japán diplomáciai képviseletekkel folytatott megbe széleséről. A tábornok egyébkent egyetlen lépést sem tesz Hoover és Stimson államtitkár előzetes hozzájárulása nélkül./MTI/ T § P a r i s, július 1. Newyorkból jelentik a latinnak: A kormánynak az a terve, hogy a kanadai határ mentán kát méter ma­gas drótsöványt aael a szeszcsempészek ellen. A hat|r össze körül­belül 5000 kilomáter; &^ -épitkozssi költség 1Q millió dollár l&sa . /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom