Napi Hírek, 1929. május/2

1929-05-16 [0203]

TfCle^veland, éks 16/ /Havas/ Az a tűzvész, amely a korházban a kémiai laboratórium/következtében pusztított, egyike volt a legborzalmasabb katasztrófáknak, mely az utóbbi években Ame­rikát érte. Az áldozatok jórésze a betegek közül került ki, de azt hiszik, hogy több orvos éa ápolónő is életét vesztette. Az eddigi megállapítások szerint 93 ember esett áldozatul a tűzvésznek. A robbanás után rettenetes jelenetek játszódtak le; a súlyos betegek, akik nem tudtak mozdulni, szivettépő sikoltozásban törtek ki. A sebesültek irtózatos égési sebeket szenvedtek. Azt hiszik, hogy a * ' robbanás abban a helyiségben támadt, ahol a radiográfiai filmtekercsket őrizték. /MTI/ T jlondon, május 16. / Havas/ A Daily Express newyorki tudósítója a következő részleteket jelenti: A clevelandi katasztrófa alkalmával a kórházban 200 beteg állott ápolás alatt. Három robbanás történt. Az első robbanás dél­tájban következett be, a második és harmadik robbanásra akkor került sor, amikor a tűzoltók és a rendőrök már az épület belsejében a lán­gok elfojtásán és a beteoek kimentésén fáradoztak. Az orvosok ás az ápolónők pillanatnyi habozás nélkül hősies bátorsággal siettek a betegek segítségére. A lobaratafejimból kiáramló gázok miatt a tűz­oltók csak ugy tudták az épületnek ezt a részét megközelíteni, hogy előbb gázálarccal szerelték fel magukat, xxiixx A második emeleten a műtőterembe vezető folyosón irtózatos jelenet tárult a mentŐK elé; a betegek és az esznéletüket vesztett haldoklók rakáson feküdtek a folyosón. Kevéssel a robbanás után husz ment 5 autó mobil érkezett a kórházba. A környék kórházainak orvosai és ápolónői is mind a hely­színére siettek. . Cleveland lakosai is százával vettet részt a mentési munkálatokban. ^Egy szemtanú beszéli, hogy az első robbanás után rémületes / kiáltozások és]c. :c>. halaftszottak azépület belsejéből, A kórház ablakiban eltorzult arcok jelentek meg. Néhány beteg az ablakon keresztül ugrott ki. A ház előtt összesereglett emberek sokakat közülük felfogtak, mások azonban a kövezetre zuhantak és véresre zúzták magukat. Az áldozatok köz.ott van Spellmann dr. is, a röntgenlabo­ratoium igazgató ja./MTI/ 7^'k^rri^Aéü^ T § L o n ( d 0 n , május 16. A Daily Express sze rkesztősége telefonon beszélt a Cleveland Daily BTews szerkesztőségével, ahonnan megerősítették a katasztrófa hirét. - A robbanás - mondották a telefonba - a röntgenlabora­torium helyiségében történt. Ez a legnagyobb katasztrófa, amely valaha Clevelandot rátsx érte. Eddig 93 halottról tudnak de való­színű, hogy a halálos áldozatok száma még sokkal több. A íetemnézők tele van holttestekkel. Egy másik clevelandi jelentés szerint a betegek hozzátarto­zói százával siettek a kórházba és a temenézőbe, hogy megállapítsák U^j^t az áldozatok személyazonosságát, A szerencsétlenek közül egyeseknek a*—-~ felismerne te tlenaégig eltorzult az arca. A sebesültek száma több mint_s a ^«>

Next

/
Oldalképek
Tartalom