Napi Hírek, 1929. február/2

1929-02-23 [0197]

§ A kereskedelemügyi miniszter Dezsecffy Aurél kereskedelem­ügyi államtitkárt az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács elnökének he­lyetteséül kijelölte, továbbá Andrássy Sándor gróf belső titkos tanácsost, a Kir. Magyar Automobil-Club elnökét, Platthy György kormány fő tanácsos országgyűlési képviselőt, Bornemisza Lipót bárót, Dormándy Géza ny. tábor­nokot, a Dunagőzhajózási Társaság magyarországi képviselőjét, Hóman Bálint egyetemig tanárt, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, Magyar Miklós és Scneuer Róbert székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tagokat, valamint Tóth László dr.-t, a Nemzeti Újság felelős szerkesztőjet az Országos Ma­gyar Idegenforgalmi Tanács tagjaivá kinevezte./MTI./ § A honvédelmi miniszter Havranek József dr. fejérmegyei alispánnak, Kenessey Gyula dr. sárbogárdi, Meszlényi Eéla adonyi es Jeszenszky Antal dr. székesfehérvári főszolgabíróknak, valamint Gáspár Károly dunapentelei községi főjegyzőnek a honvédelmi igazgatás érdeké­ben^kifejtett hazafias és ügybuzgo tevékenységükért elismerését fejezte /T/ ffiv . §Brüssze 1,február 23. /Havas./ Az amerikai származá­sú Dubbsné]*. ' , aki átutazóban tartózkodott Brüsszelben, tegnap két állitólagos amerikai ember kicsalta valamennyi ékszerét*. Az ékszerek értéke lo.OOO dollár. A gonosztevőket még nem sikerült kégrekeriteni./MTI/ § S z 6 f i a, február 23. /Bolgár Távirati Iroda./ _ Várna és Burgasz között, aha jó zást a mit a jéghegyek fenyegető veszélye . miatt megszakítottak és csak a legutóbbi napokban kezdtek meg újra, most a fenyeg-tő jéghegy ek miatt újra meg kellett szaki tani. Emine-fok kezeiében ugyanis 8 kilométer hosszú, 3 kilométer széles és a viz fel­színe felett egy méter magas,avizjszine alatt pedig valószinüleg két méter mely jéghegy t us zik a széltől hajtva a tengeren, lehetetlenné té­ve a hajózást. Az illetékes hatóságok figyelmeztettek a veszedelemre a külföldi hajózási társaságokat és ajánlották-.a Fekete-tengeren rendszere­sített hajó járatok ideiglenes beszüntetés ét.Burgasz és Várna kőzett a ten­ger, .ismét befagyott es .festői látványt nyujt.A jégen gyalogosok és au­tók szabadon közlekednek, „úgyhogy Várna es Peinerdzsil utat a jé­gen teszik meg./MTI-/ * ^ ^ v ^ §A Meteorológiai Intézet jelenti február 23-án este 10 órakor: Az európai időjárási helyzetnek számunkra legfontosabb mozzav nata az, hogy a nyugat felöl terjeszkedő atlanti depresszióval kapcsolat­ban a^öldközi-tenger felett megerősödő meleg áramlás Bél felől is vissza­szorítja a hideget és Olaszországban erős enyhülést okoz.-..Eszakeurópából a T hidegaramlas tovább tart és Németország ászaki részein 'érezteti hatását. Hazánkban az ido borult,de még hideg és száraz. Prognózis:Borult, csapadékra hajló idő várható, további eny­hüléssel és később olvadással./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom