Napi Hírek, 1929. január/1

1929-01-03 [0194]

L § L o n d o n, január 3* /Magyar Távirati Iroda/ Á Daily Tslegraph diplom.eiai levelezője arról értesül, hogy az amerikai szakértők január vé^én érkeznek Európába. A levelező ugyvéli, hogy az osztrák, magyar éc bolgár jóvátétel ügyében a kisebb államok részéről lépést kivannak tenni a versaillesi békeszerződés 231. és 232. cikkelyére hivatkozv., amely elsősorban Németország jóvátételi kötelezettségeit állapítja meg a többi volt központi hatalom tekintetében is. Bécs, január 3. /Magyar Távirati Iroda./ Az íosztrák szövet­sági vasutak közlése szGrint a vonatok forgalma általában nagyobb késé­sek nélkül bonyolódik le. A Magyarországgal való forgalomban a bécsi keleti-pályaudvar egy óráig terjedő késeseket jelent. § A Magyar Vörös Kereszt-Egylet örökös tagjai sorába ujabban a következők léptek-be: Ab el Bódog, Balogh János, Balogh László, vitéz Balogh Sándor 'dr. Bajkay Tibor, Banner Zoltán, Barsy Aladár dr. Barta Jenő, Bartha Endre, Bartha Imre, dr. Bartoniel Géza, dr. Basch Imre, Báthy Gyula, dr. Beck Salamon, Bcck Jenő dr. Dax Albert, Degen­feld Gusztáv, özv. Elek Henrikné, vitéz Eleőd Viktor dr. Enyedi Bala, dr. Enessey Pál, báró Eötvös Rolanda, Farkas Móric, Galamb Kálmán, Hackel Emil, Habermann Oszkár, dr. Halka L-jos, Horváth József, Kovács-Sebes­tyén Endréná, özv. Kövess Györgyné, Kölcsey István, Kund Gusztáv, dr.• Lakatos Sándorné, özv. Laszkáry Gyuláné, -Bessenyei László Albert, özv. Lenek Kálmánná, Lágrády Báláné, M'élik András, Mocsy Lászlóná, Morvay Mik­sa, Muzsik Lajos, Német László, dr. Okolicsánvi László, Orbán János, dr. Orentsák Lajos.-Pr.ndy László,p ap Ilona, Pongrác János, Pongrác Jenő, dr. Posch Dezső, dr. Prager Pál, dr. Preisach Izidor, Preysz Gusztáv, gróf Pejachevich Jolán, Petrovits György, Popper Béla Püspöki Miklós, Hadán Alfréd, Rauszek E.Jenő, nemesvidi Récsey Dezső dr. Reich János, Reiner Dezső, Reinitz Ernő, Reisner Bála, dr. Rendes Miklós, Reicnari Géza. dr. Révai Izidor, özv. Richter Oszkárné. Sche­ming István, Schilling Zoltán, ozénásy Béla. özv. T-snady-Szücs Lajosná, dr. Tubinger Zoltán, UnkelhöussBr Károly, baró Vécsey Gábor, báró Vécsey Istvánná, Villax Béla, gróf Wenckheim László, gróf Zelenski Róbert, és dr. Zsigmondy Zoltán, § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a vallás- ás köz­oktatásügyi miniszter előterjesztésére jóváhagyta a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi karán üresedés­ben lévő román nyelvi és irodalmi tanszék teendőinek ellátása végett Oarlo Tagliavini bolognai egyetemi magántanárral az 1928/29, tanév I. felével kezdődő, öt tanévre .• terjedő szerződését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom