Napi Hírek, 1928. november/2

1928-11-29 [0191]

B Belgrád, nova&ber 29. /Magyar Távirati Iroda/ A zágrábi közságtanács legközelebbi ülésén a történelmi nevezetességű Márkus-teret, ahol a horvát szábor áll, ünnepélyesen Hadícs István-térnek fogiák el­keresztelni. A Márkus-térre vezető utcák a szkupstinai merénylet áldo­zatainak emlékére a "Bassaricsek" és T, Radics Pál" nevet fogják viselni. B B e 1 gr á d, november 29./Magyar Távirati Iroda/ A radikáli­sok hivatalos lapja - a Samouprava - a parasztkoalició vezetőinek ma­gatartásával foglalkozva azt irja, itt a tizenkettedik óra. hogy e ve­zérek letérjenek helytelen utjukrol ás jóvátegyék elkövetett hibáikat. A felelős államférfiak türelme és bölcsesége ma még nyitva tartja az ajtót számukra, hogy visszatérhessenek a helyes útra. Ha azonban foly­tatják a harcot, akkor többé nem lehet velük tárgyalni, ás olyan har­cot hivnak ki maguk ellen, amelyben megsemmisülnek. Belgrád, november 29./Bécsi Távirati Iroda/ Zágrábi je­lentés szerint dr. Macsek, a horvát parasztpárt vezére, kijelentette,­t hogy a horvát nép sohasem tartott ünnepet december elsején, Jugoszlávia megalapításának évforduló napján, és ebben az évben sem fog ünnepelni. Arra a hivatalos rendeletre, amely ünnepélyek tartására kötelezi a köz­sági képviselőtestületeket ás az iskoxiakat. a horvátok azzal fognak válaszolni, hogy távol tartják magukat ezektől az 'ünnepélyéktől./MTI/ Bécs, november ' 29./Bécsi Távirati Iroda/ A rendőrség hír­szolgálati irodája jelenti, hogy letartóztatták Takács Piroskát, a hirhedt szálhámosnőt, aki Bozóky nagybirtokos feleságének adta ki ma­gát és Bécsben. Pozsonyban, Prágában, Drezdában ás egyebütt rengeteg csalást követett el. A letartóztatás a közbiztonsági hivatalhoz teg­nap érkezett jelentés szerint Mannheimban törtánt./MTI/ Kings town, /Jamaica/' november 29. /Reuter/ A* leg­utóbbi vihar következtében 50.000 banánfa elpusztult ./MTI/ p § P á r i s, november 29./Magyar Távirati Iroda/ A Pe'íit Pa- . risien bresti jelentése szerint tegnap este a Brest városa melljet t levő ouessanti világítótorony őrsége arra lett figyelmes, hogy á.*(egy" • mértföldnyire . levő Kereon-szigeti világító toronyból /Üole/ kétségbeesett vészjelek látszanak. Ezeket a vészjeleket azonban ne£ zászlókkal és fényjelzésekkel, hanem nagy fehér leplek segítségével adták le. Azonnal mozgósították a partőrséget és a döhöngo vihar elle­nére egy mentőcsónak a Kereon sziklászigethez sietett. Ott azonban a csónakban ülők legnagyobb meglepetésére az őr közölte, hogy az előző viharban fehérneműje teljesen átázott és most fel akarta használni a száraz időt,'hogy fehérneműjét megszáritsa és azokat lengette a to­rony tetej áről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom