Napi Hírek, 1928. november/1

1928-11-03 [0190]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az olasz király Héti Istvár festőművésznek, az Országos Képzőművészeti Főiskola ezidei rektorának, Vaszary Janos^festőművésznek, a Képzőművészeti Főiskola tanárának s dr.Haász Aladár miniszteri osztálytanácsosnak az olasz koronarend pa­rancsnoki keresztiét adományozta, . Szek a kitüntetések ama sikeres tevékenység legfelsőbb méltány­lását jelentik, amelyet Réti István és Vaszary János a magyar kormány meg­bízása alapján a folyó év tavaszán lefolyt olaszországi magyar művészeti kiállítások megrendezésében fejtettek ki, . * 0 Haász Aladárnál ugy a zene­kiállítások, mint az egyéb magyar-olasz kulturális kapcsolatok erdekében teljesített hivatali szolgálatok találtak elismerésre. § A Magyar Vöröskereszt Egylet örökös tagjai sorába a tegnapi nap folyamán a következők léptek be: Baár József, Bakos Géza, Bartodeiszky Béla. Beér Henrik, Beökönyi Viktc< báró Bottlik István, tagyosi . '• ' Csapa Vilmos, Bárányi Kálmán államtitkár, ifj.gróf Brdődy Rudolf, Elek Laszlo, Eber Antal, Farkas Ferencné, id.Fáy Árpád, Fried László, Gaál István, dr.Gesztessy Ferenc, Gödény Ferenc, Halasy Józsefné. özv.Horthy Gyulané, Höllrieg el Ödön, Hohnig Albert, ínkey László, báró Jeszenszky József. Jungfer József Kálmán István, if.Kammerer Ferencné, Katona Gyu­la, grof Karolyi László felsőházi tag, Klein Miksa, Koss Mihály, Kövér Gusztáv, Kövér Janosné szül.Kende Paula, Liptay Jenő, Herceg Lónyai Elemér, íd.Magyary-Kossa István,Majthényi Károly.Mandics Milán. Márk Béla,ifi:Mesz­lenyi Pal baro Orczy Seraphiné,, gróf Palffy Ödön, grof Piret de Bihain Lajosne. Sarlay Sándor oárközy György báró Sennyei Miklós, Schweiger Odon, bteer *erencné, SzalachyÍBéla. grof Szapáry Frigyes, gróf Szapáry István, gróf Szapáry Istvánnérgróf Széchenyi Wolkenstein Srnőné. Szilassy Zoltán, grof Teleki Gyula, báró Vatejdorff Károly. /MTI/ . -1 $ ? r A S a > november 3./Magyar Távirati Iroda/ A Narodni* Listy lilelekes helyről ugy értesül, hogy a tartományi: választások határidejét november 5-en fogják kiirni. A határidő valószínűleg december 2-ika lesz. Ugyanakkor írjak ki a kerületi választások határidejét is. /?/. § P r é g a f november 3./Magyar Távirati Iroda/ A Narodni Listy hírt ad arról a tárgyalásról,amely Berlinben a csehszlovák delegáció és a nemet kormány között folyik a békeszerződésekben Csehszlovákiának biztositól szabad^kikötök dolgában. A békeszerződés értelmében Csehszlovákiának •joga van 99 évre Hamburgban és Stettinben szabadikikötő-területet bérelnie. Stet­tm azonban gyakorlatilag nem jöhet tekintetbe, minthogy a csehszlovák ex­P. or í legnagyobb része Hamburgon megy keresztül. Remény'van arra, hogy már a jovo het folyamán aláírják az errevonatkozó egyezményt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom