Napi Hírek, 1928. szeptember/2

1928-09-28 [0187]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormány tagjai ma délelőtt 10 órakor Vass József helyettc's miniszterelnök elnökletével miniszter­tanácsra gyűltek össze. 'Walko Lajos külügyminiszter tájékoztatta a kor­mány tagjait a genfi eseményekről. Ezután áttért a minisztertanáes a napi­rendre és elvi felhatalmazást adott a gazdasági minisztereknek arra, hogy közös megállapodás alapján a magyar "borexport előmozditására,különös tekintettel a hordókérdésre, "bizonyos könnyítéseket engedélyezzenek a bor­kereskedelem számára. A minisztertanács, amely ezután folyóügyekot tárgyalt, két óra­kor ért véget. § A Duna-Száva-Adria Vasút menetrendje október 7-étől a követke­zőképen módosul: Budapest-Nagykanizsa közt a 212. számú vonat helyett a Budapest­ről 6 óra 15 perckor induló és Nagykanizsára 13 óra 5 perckor érkező 222. számú vonat közlekedik, mely Székesfehérvárott felveszi a budapest-gráci gyorsvonattal odaérkező budapest-nagykanizsai I. II. III. osztályú köz­vetlen kocsit. Budapest-Székesfehérvár közt a 227. számú vonat elmarad, helyet­te egy sinautobusz vonatpár közlekedik, Székesfehérvárról 17 óra 1 perc, Budapestről 23 óra 16 perc indulással, mely a vidéki közönségnek a fővá­rosi szinházak látogatását megkönnyíti. Budapest-Balatonfüred közt egyelőre kisérletképen egy gyors mo­torvonatpár fog közele&edni, rendkívül / rövid menettartammal, mely alig több, mint 120 perc. E motorvonatok a MÁV-val való forgalomban különleges, a D.S.A. belforgalmában pedig épugy, mint a sinautotouszok, II. osztályú személyvonati jeggyel vehetők igénybe. Menetkezdmények érvénytelenek. Székesfehérvár-Komárom közt a 732. számú vonat helyett a Székesfehérvárról 17 óra 20 perckor induló '.• • ' r.226. számú vo­nat közlekedik. Nagykanizsa-Zalaszentiván /Zalaegerszeg/közt a 303 és 304.. szá-' mu sinautobusz vonat elmarad. Szombathely és Zalaszentiván között ellenben egy sinautobusz vo­natpár közlekedik, Szombathelyről 7 óra 40 perc,Zalaszentivánról 13 óra 10 porc indulással. § A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1925/26. tanévtől számítandó ciklus hátralevő tartamára a budapesti állami középiskolai ta­nárvizsgáló bizottság elnökévé dr. Fináczy Ernő egyetemi nyv r. tanár alelnököt, alelnökévé pedig dr. Komis Gyula egyetemi ny. r. tanárt ne­vezte ki./ífTl/ § /v/ Miskolc , szeptember 28. Mezőkeresztes nagyközség közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel díszpolgárrá választották Bottlik Ist­ván báró és Bottlik József országgyűlési képviselőket, úgyszintén Zsóry Lajos mezőkövesdi főszolgabírót. A díszpolgári oklevelet október 7-én díszközgyűlés keretében adják át a díszpolgároknak. /MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom