Napi Hírek, 1928. július/1

1928-07-04 [0182]

§ Az elhunyt Marffy Albin miniszterelnökségi államtitkár életrajzi adatait a következőkben bocsátjuk a t.Szerkesztőségek rendelkezésére­Szetkirályszabadjai Márffy Albin" . 1857-ben született. Eleinte a budapesti pénzügyigazgatóságnál működött, később a pénzügyminiszte'riumr ban, ahol a vamosztály vezetője volt) fontos szerep jutott neki az Ausztriá­val való kiegyezés ás a külföldi államokkal való kereskedelmi szerződési tár­gyalások megkötése körül. Majd a hitelosztálynak lett a főnöke ás ebben a mi­nőségében igen fontos államhiteli és államháztartási teendőket látott el. 1905-ben a miniszterelnökségre nevezték ki államtitkárnak és itt 1909-ben bekövetkezett nyugalombavonulásáig felelősségteljes nehéz állását mindenkor osztatlan közmegelégedésre töltötte be. Kiváló tudású és puritán jellemű férfiú volt: Erdemei elismeréséül belső titkos tanácsosi méltó- • sáffgal ruháztak fel. Özvegye, két fia, mindketten miniszteri tanácsosok,és előkelő rokonság gyászolja. ' t Róma, julius 4. /stefani/ A távolsági rekordrepülés egyenes vonalban közbeeső leszállás nélkül Rómából Dálamerikába körülbelül 7500 kilo métert*tett ki. Ferrarin és Del Prete most tul akarják szár nyalni, ÓL legutóbbi tábolsági rekordrepüléáfc-egyenes vonalban közbeeső le­szállás nélkülfChamberlin árt el. aki 1927.június havában Eszakamerika és Európa között 6294 kilométert tett meg. A mostani második olasz kisérletnál nagyobbak az akadályok, mert a jváltozoj meteorológiai viszonyok mellettia , tenger felett * repülni. ?^K<JW" JM- AZJÍM A készülék,melyet a világrekord túlszárnyalásának megkísérlésére felhasználnak, ugyanaz a vegyessaerkezetü S.64 monoplán,amelyet a zártkörben elérendő világrekordért való repülésnél használtak. A repülőgépre . 550 ló­erős A.22*T. -tipusit Fiatmotort építettek be. A repülőgép 65 órán át lehet a levegőben. Súlya ütésen 27 métermázsa. A szükséges teher 45 métermázsa, .' tehát"az összes suly 68 métermázsa. A készülék maximális sebessége 238 kilo­méter, átlagos sebessége 180 kilométer óránkánt. A készülékbe rászereltek rádióállomást #s amelyet Del Prete őrnagy kezel. A7S.64 fedélzetén csak Farrann és Del Prete, a két pilóta van, akik a repülés alatt felvált iák egymást. \jJM& A repülőgép tegnap estszürkületkor indult eHfrkezése tehát holnap reggel varható. A tulajdonképeni oceánrepülés a Jubi-foknál kezdődik. A készülék elrepül Capo Verde sziget közelében es San Fernando di Noronha sziget mellett is . A Hélamerikai partvidéken való leszállás holnap reggel várható. ekj A kikötőhely^ínely felé a készülék utja irányulhatja következők: Portó Natal, Pernambuco, Bahia ás Caravellas. Különb-szolgálatot vezettek be a légköri viszonyok jelzésére. A Oonte Verde gőzös,mely a minap f' ' amerikai utján' a Gibraltári-szoros tájékáról fog a légköri viszonyokról je­lontést tenni*. /MTl/ * ,% j

Next

/
Oldalképek
Tartalom