Napi Hírek, 1928. június/1

1928-06-11 [0180]

P , § P á r i s, június 11./Magyar Távirati Iroda./ A budapesti fil­harmonikusok hatvan zenészből álló csoportja Dohnányi Ernő vezetésével szombaton este Behague grófné meghivásara a magyarbarát grófné St. Domo­nique-utcai páratlan szepsígü palotájában játszott, amelynek kincseket éro keleti szőnyegekkel díszített hangversenytermében a Faubourg St. 0-er­main arisztokráciájának szinejava gyűlt össze. A diplomáciai világból jelentoltak Millerand volt köztársasági elnök, gróf Manzoni olasz nary­követ, "Paléologue nagykövet, báró Korányi Frigyes magyar követ család­jaikkal és még sokan mások. Már az első szám "Figaro házassága" nyitánya valóságos meglepetésként hatott. A Dohnányi által nagyszerűen játszott Mozart zongorahangverseny /C-dur zenekari kisérettel/a Pierrette fátyclá­nak keringője és végül Liszt I. rapszódiája, amelyet a kis zenekar hihetetlen bravúrral játszott, kitörő lelkesedésre ragadták az előkelő társaságo i. "^Vasárnap délután 4 órakor a magyar követség Dohnányi tiszteleté­re fogadást rendezett, amelyen a francia zenei világ kitűnőségei, zene­szerzők és kritikusok jelentek meg", ho^v a macysr mesterrel személyesen is megismerkedhessenek. •• a...' • A-nagyszámú jelenvolt közüla következők? : Vincent d»lndy, "Raband, Milhaud zeneszerzők', 0-rovleZ a Nagyopera karmestere, •' • a nagy francia zenei és napilapok kritikusai ; valamint az amerikai nagy lapok Parisban élő kri­tikusai is, továbbá a Parisban élő magyar müvészeL ., Szigetit, Szántó., Varsányi és Róth-kvartett tagiai , akiket báró Korányi Frigyes és felesége, valamint a házikisasszony lekötelező szívességgel fogadtak es ismertettek . meg egymással. It^tMjtA^dJA' Vasárnap este zajlott le a filharmonikusok első nyilvános koncert­je Paris és a kontinens legnagyobb hangversenytermében, - a most épült Pleyel­teremben, amelyben kétezerhatszáz nézc számára van hely. A rendkívül erős zenei szezon ellenére, valamint annak ellenére, hogy ugyanezen a napon más nagy koncertek is hirdet ve voltak, a közönség az óriási termet teljesen megtöltötte és látható feszült várakozással tekintetta magyar zenészek be­mutatkozása elé. A francia közönséget kellemesen lepte meg, hogy a magyar zenekar a programmon^nem szereplő Marseillaise-zel nyitotta meg az estet a ezt, valamint a reákövetkező magyar•himnuszt az óriási terem közönsége állva hallgatta végiír és tapsolta meg. A zenekar Dohnányi vezetésvei el­¡7 fogcf tság^nélkül es teljes biztonsággal, nagy művészi precizitással kez­dett hozzá az első számnak, Eerlioz Symphoníejiiantastique- jenek eljátszá­saiéi. A francia/zenei közönség, amely csak nemrégiben a berlini filhar­monikusok és a-bécsi muzsikusok játékában gyönyörködött, nem fukarkodott tapsaival, ami ^ugy látszik, magát a zenekart is felvillanyozta és olyan zenei játékot nyújtott, amely mélt; a magyar zenei műveltség magas színvonalához, s amelyet a francia közönség szűnni nem akaró és folytono­san fokozódó tapsokkal jutalmazott meg. A pnogramn iminden száma utám Dohnányinak ismetelten me^ kellett jelennie a közönség előtt. Olyan melegen ünnepelte , a közönség, hogy szünetet kellett tartani, r ' I )esak éjfélkor ért véget a kilenc órakor kezdődött hangverseny. /<£h Az egyes zeneszámok között báró Korányi és felesége páholya előtt, ahol Liautey marsall és felesége is helyet foglaltak, egymásután vonultak fel a francia politikai, társadalmi és zenei élet kiválóságai, külön is szerencsekivánataikat fejezve ki a magyar követnek azért a magas művészi kultúráért, amelyről a filharmonikusok bemutatkozása tanúságot" tett. /Folytatása következik../

Next

/
Oldalképek
Tartalom