Napi Hírek, 1928. január/2

1928-01-16 [0171]

§ Mambriny Gyula, a Zeneművészeti Főiskola tanára ma este hosszú szenvedés után meghalt, Mambriny 1874-ben szüle tett .Zenei kiképzését a Zeneakadémián nyerte, ahol s hegedü és zeneszerzési tanszakot végezte Hubay és Koessler alatt. Ugyancsak itt nyert hegedümüvészi oklevelet. Hosszabb ideig Franciaországban inüködött mint hangversenymester és 1907-ben nevezték ki ...a Zeneművészeti Főiskolára, ahol Bloch tanár halála után átvette © hegedütanárképzo vezetését 0 /MTl/ / A zarándokok fogadásáról szóló római tudósitás vége./ Reviczky Elemér főszolgabíró az esztergomi járás, Vétek György polgár­mester, Kaposvár, Alapy Gáspár polgármester Komárom, Udvardy Jenő főügyész Zalavarmegye és Majthényi Gyula Balassagyarmat képviseletében, Kiss Gyula, Lippay Lajos a Sacré Coeur", Tóth József dr. Rudnay Béla a Vasutas­Szövetség, Sigmond Elek műegyetemi tanár a Hungária Bajtársi Egyesület képviseletében, a .Foederatio Emericana nevében Schwartz Elemér dr., Esterházy Kázmér gróf és Fábián Gáspár, az °rszagos Katolikus Kör és a Pázmány Egyesület képviseletében Feftete Márton ós Hivatal József, külön­féle egyházközségek képviseletében agy Károly főkapitányh-elyettes, RepolfL Karoly, Molnár Frigyes, Zaymusz Gyula, Hévey Gyula, Serédi Sándor, Hévey István, Farkas Mátyásés Takács István, valamint Gerevich Tibor igazgató és Tóth László főtitkár vezetésével a Római M agyar Intézet tagjai. Seródi Jusztinián^biboros hercegprímás kedden este 11 órakor a magyar zarándokok társaságában hazautazik. Bécs, január 16. /Magyar Távirati Iroda/ Binder keresztény­szocialista képviselő a költségvetési bizottságben a mezőgazdaságról szóló fejezet tárgyalásánál szóvátette a: mezőgazdasági hitel ügyét Burgenland­ban,amelynek helyzete minden téren igen szomorú, bár végre, ha elkésve is, tartományi jelzálogintézet létesítésével igyekeznek a helyzeten segíteni. Minthogy Burgenland eddig igen mostoha elbánásban részesült, talaj javítási ^célokra nagyobb tétel beiktatását Vagy pedig a Burgenland részé­re külön törvény lét esítését kérte. Végül megjegyezte, hogy Burgenlandban sokáig bnjm lehetfmar/ elkerülni az észszerű földreform végrehajtását. Békés megegyezésré~Tör"ekszünk a földbirtokosokkal - mondotta a képviselő - és a legnagyobb örömmel a nagybirtok és a kisbirtok közti békés megegyezést lát­Streruvics képviselő hangsúlyozta, hogy egész Ausztria ellátásáról van szó,amelyhez Burgenland főképen"! /már 72 millió schillinggel járul hozzá. Burgenlandban aránylagybuzávalj nagykiterjedésű nagybirtok van,^ e mellett pedig nagy a száma a segélyre szoruló kistermelőknek.Egyál­talában nem akar tragikus megoldást tanácsolni,amely a tulajdon fogalmát aláásná, de rámutat arra, hogy Magyarországon is mintegy 600,000 hold földet váltottak meg és parcelláztak fel. Nem akarja azt mondani, hogy a kormány erőszakkal járjon el, mert sohasem lehet tudni, hogy ily eljárás hol végző­dik. Kölcsönös egyetértéssel meg kell adni a lehetőséget arra, hogy Burgen­landnak hitellel való ellátása es a kisbirtokosok földhözjuttatása által^ .^rendet teremtsünk,^ mert e kisbirtokosok néhány éven belül lehetővé fogják tenni, hogy a ma még hiányzó cikkekben is ellássuk önmagunkat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom