Napi Hírek, 1927. október/2

1927-10-21 [0165]

§/-/ Prága, oktáber 21./Magyar Távirati Iroda,/ A szociál­demokratapárt parlamenti klubja interpellációt intézett a kormányhoz a Vatikánnal folytatott tárgyalások ügyében. Svehla miniszterelnök az in­terpellációra ugy válaszolt, hogy a tárgyalások sotán konkordátum megkö­téséről ^sohasem volt szó, a kormány a konkordátum ellen van, épugy,mint az egynáznak^az államtól való erőszakos és elsietett elválasztása el­len. Az egyházpolitikai kérdések megoldásánál a kormány szeme előtt min­dig, csak az állam és a lakosság érdekei lebegnek. _§ /-/ P r á g a,október 21. /Magyar Távirati Iroda./ Az idei csehszlovák szabadságünnepet október 28-án a Cseszko Szlovenszka Republi­ka szerint, az egész Felvidéken az eddiginél nagyobb fénnyel szándékoznak megünnepelni a nemzeti lelkesedés ama légkörére való tekintettel,melyet az elmúlt hónapok magyarellenes tüntetései termeltek ki magukból. Ez alkalommal Kassán a hatóságok ujabb nagy tüntetéseket készítenek elo. § A jövő héten Bécsben három szervezet tart idegenforgalmi-vo­natkozású ertekezletet. -A magyar és osztrák idegenforgalmi szervezetek —-•wp.-'to, Schürff osztrák közlekedési miniszter elnöklete alatt közö­sen üléseznek. Itt a kormány is képviselteti magát.- Ugyancsak ezüdőben Bécsben ülésezik az «AGOT«fAssociation des Grandes Organisations de Touris­me> a nagy nemzeti idegenforgalmi és utazási vállalatok szövetsége, mely­nek tagjai; Mitteleuropaeisch&S Reisebureau Berlin ' , Österreichi­H ches Verkehráoureuu Bécs , , CEDOK cseh utazási iroda Prága , IBUSZ, a Máv hivatalos menetjegy irodái Budapest és a CIT(Compagnia Italiana TurismojROma , számos külföldi utazási iroda és a Nordisk-Gótéborg /svéd/, Sardev-Bukarest /román/, Orbis-Lemberg /lengyé.1/, Bennet-Oslo /norvég/, Finnlands­Helsingfors /finn/, Dansk-Kopenhága /dán/, Putnok-Beograd /jugoszláv/, stb.-Összesen körülbelül aétszáz irodát jelent ez a szövetség, mely szintén 24-én tartja komgresszusát Bécsben.- Oktáber 25-én a Féderation Internationale des Agences de Voyage, az Utazási Irodák Nemzetközi Szö­vetsége, tart ülést. • * ' § Szege d, október 21. 'A kisteleki pénzhamisítás ügyében a nyomozás a befejezéséhez közeledik. A kisteleki csendőrök ma reggel adták át a szegedi ügyészségnek Kiss Istvánt, Bozóky Jánost, Bózóky Já­nosnét, Biczók Ikrét és Szerencsés-Fekete Verát. A nyomozást a csendőrök tovább folytatják, mert' a föklisére még most sem akadtak rá, melyet a hamisítók valószinüleg megsemmisítettek. A csendőrök ma a. • lefoglalt bűnjeleket,'a hamis egy és ötvenpengősöket beszolgál­tatták az ügyészségre./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom