Napi Hírek, 1927. szeptember/2

1927-09-16 [0163]

§ V a r s 6 , szeptember 16. / Lengyel Távirati Iroda/ A dél­1 lengyelországi árvízkárosultak segélyezésére alakult bizottság becslése szerint a sztaniszlaui vajdaságban 14 kerületben 500 község és 9 város szenvedett árvízkárokat. A szántóföldeken több mint 10 millió zloty kert okozott az áradás. Összesen 52 ember veszett a vizbe. Anyagi karokat 38396 család szenvedett. Számos csalidnak minden munkaeszköze oda veszett. A lembergi vajdaságban 18 kerületben 500 helységet sújtott az arviz. Itt 13988 család károsult meg. A tarnopoli vajdaságban 4 kerületben 29 hely- . séget öntött el az ár. A termésnek 75 százaléka pusztult el. A krakói -vaj­daságban 7 kerületben 123 helység került viz alá. A termésben okozott kár közel 1.500.000 zloty. A segélyakcit teljes erővel folyik. /MTl/ § S z é k e s f e h é r v á r , szeptember 16. A fejérmegyei Zá­moly községben Pintér Mihály jómódú gazdálkodó, aki csal: nemrégiben tért vissza Amerikából, házának padlásán felakasztotta magát. Az akasztás pil­lanatában - hogy tettének végzetes kimenetelét minél jobban biztosítsa ­revolverrel mellbe lőtte magát. Semmiféle irast nem hagyott hátra. Azt hiszi'/, hogy elméje megzavarodott. /MTI/ § Székesfehérvár, szeptember 16. A fejérmegyei bodakajtori'határban a mezőn vérbe fagyva , holtan találták Fodor György mezőőrt. Mellén lőtt seb tátongott. Minthogy töbo jel arra mutat, hogy gyilkosság történt, az ügyészség elrendelte a holbtest felboncolusat, /MTI/ ^Székesfehérvár, szeptember 16. Preszly Ele­mér, Pestvármegye főispánja, megl togatta Shvoy Lajost, az uj székesfehér­vari püspököt. - A megyéspüspök a napokban körútra indul egyházmegyéjében és sorra meglátogatja esperesi kerületeit. /MTI/ §Sz ékes fehérvár, szeptember 16. Székesfehér­vár városa már hosszabb idő óta foglalkozik a tisztviselők fizetése le­szállításának kérdésével. Ebben az ügyben a közgyűlés bizottságot kül­dött ki, amely most készült el a leszállításra vonatkozó javaslatával, A javaslatot a legközelebbi közgyűlés tárgyalja. /MTI/ § D e b r e o e n , szeptember 16. Az egyik hentesnagykeres­kedés átvizsgálásakor a hatóság nagyobb mennyiségű romlott hust talált az üzletben. Egyidejűleg több feljelentés érkezett az ügyészséghez egyes hentesmesterek ellen, akiket a hus festésével vádoltak meg. A vizsgáló-_ biró megindította a vizsgálatot és adatokat-kért a klini ák igazgatóságá­tól, valamint a tiszti főorvosi hivataltel is. A klinikán azt a felvilágo­sítást adták, hogy ott legutóbb két husmérgezésben megbetegedett emoort kezeltek. A tis'zti főorvosi hivatal megállapítása szerint a varosban ujabban több hismérgezési eset fordult ele". Az adatok beszerzése utan a vizsgalőbiró most sorra kihallgatja a félj elöntésekben megnevezett nen­t e sme ster ek e t,/MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom