Napi Hírek, 1927. augusztus

1927-08-17 [0160]

t Róma, augusztus 17. /Stefani/ Az amerikai légié párisi kongresszusán résztvevők közül sokan ellátogatnak Olaszországba. Az amerikai légioháriusok szeptember 27-én érkeznek Rómába, ahol ünnepélye­sen fogadják őket. /MTl/ t Palermo, augusztus 17. /stefani/ Colta Vettura mellett az országúton felborult egy teherautomobil. Három ember meghalt. /MTl/ t U d i n e, augusztus 17. /stefani/ A legutóbbi napokban a rendőr­ség igazolásra szólitott fel öt lelkészt, akik a mai rendszer ellsc meg nem engedett módon izgattak. Az udinei érsek kérésére az öt lelkészt nem a fogházban helyezték el, hanem a püspöki kollégium épületében tart­ják őrizet alatt, ahonnan nem távozhatnak el mindaddig, amig deportálásuk miatt a római központi bizottsághoz felterjesztett felebbezésüket el nem intézik. /MTI/ § A fodrászipartestület közli, hogy a kereskedelemügyi miniszter rendelete értelmében Budapest területén a borbély-, fodrász-, nőifodrász­és manikürüzletek augusztus 19-én, pénteken este l/2 10 óráig tarthatók nyitva; Szent István napján a borbély- és fodrászipar^ valamint •• rokon­szakmái, nevezetesen a női fodrászat és a maniküripar körébe vágó^minden munkának az egész napon át szünetelnie kell; augusztus 21-én, vasárnap ezek a munkák reggel 7 órától déli 12 óráig végezhetők. A szinházak ban, orfeumokban és kabarékban az előadáshoz szükséges fodrászmunka augusztus 20-án és 21-én is a szükséges keretek között végezhetők. § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére Pozsonyban tényleges m.kir.konzulátus féjállitását engedélyezte és e konzulátus vezetésével Bartók László dr»II.osztályú konzuli cimmel felruházott alkonzult megbizta. mm — mm § A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a kormányzó a honvédelmi miniszter előterjesztésére széC3ényi Ipolyi Árpád dr. és kereseszegi Kerese Tibár dr. miniszteri osztálytanácsosoknak a miniszteri tanácsosi cimet és jelleget adományozta és megengedte, hogy kis-és nagykálnai Kálnay Miklós dr. miniszteri tanácsosi cimmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsosnak és tolcsvai Hagy Barna dr. miniszteri tit­kárnak a közszolgálat terén szerzett érdemeikért elismerését tudtul ad­ják. § A Pénzintézeti Központ közli, hogy a buzazáloglevelekben folyósított és buzaértékre szóló kölcsönök törlesztő-részleteinek fizetésekor és á buzazáloglevelek kamatszelvényeinek beváltásakor szeptemberre átszámítási kulcsként métermázsánként 29 pengő 77 fillért kell alkalmazni./MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom