Napi Hírek, 1927. június/2

1927-06-16 [0157]

§ L o n d o n, június 16. /Reutei../ Chicagóból jelentik: Fairchild, a . grandmeroi /Québec/ légi ellenőrző társaság elnöke azt telefonálta a Chicago Héráidnak, hogy fatemelők kijelentése sze­rint, Nungesser és Coli a Saguenay folyó déli partján Rosedelima / Québec/ közelében az egyik fatormelő telepen vannak. .' Repülőgépen indultak é — tmit § i. o n d o n, június 16. '/Reuter/ Newyorki telefon hir­adás szerint Fairchild a grandmeroi társaság, elnöke megcáfolja azt a neki tulajdonított kijelentést, hogy ííungesser és Coli az egyik qué­beci fatorinolő telepen lennének./l.ITl/ fe'' * . § A Protestáns Diákmenza Hagybizo ttságánák tagjai június 22.-én délután fél hat órakor Ráday-utca 28. szám alatt gyűlést tarta­nak, amelynek tárgya: Beszámoló a Menza mult évi működéséről* • § Változatos és érdekes tartalommal jelont meg a Société Universelle du Théatre havi folyóiratnak legújabb száma. Bevezetőül Firmin Gémier elmondja, hogy az egyesület f_ancia csoportja Parisban nemzetközi o zinhazi ünnepet, nemzetközi színházi kongresszust és drá­mai művészeti kiállitást rendez. Az ünnepi előadások egész júniusban fognak tartani. Két rendkivüli fontosságú eseményről számol be ezután Gémier, amelyek Magyarországot is érintik. Megteremtették a szjrzők ­nemzűtközo egyesületét, amely Parisban a francia irók és zeneszerzők által rendezett nemzetközi kongresszuson alakult meg, valamint ne gal­kották a művészek /interpretes/ nemzetközi egyesületét, amely BxLinben alakult meg a német Bzinészek által kezdeményezett nemzetközi szinész kongresszuson. (gémier már most az óhajtja, hogy .valamennyi IEQE t színházművészeti egyesületei a Société Universelle du Théatré-ben egyesüljenek. A folyóirat közli azután a nemzetközi ünnepség különbö­ző bizottságainak,névsorát, valamint az egyes előadások helyét és ide­jét. A hiradások között beszámolót találunk arról a lakomáról, amelyet január folyamán a francia mübirálók köre rendezett Molnár Fererc tisz­teletére a Hattyú bemutatója alkaImából. § A volt nyitrai 14. honvédgy -logezred június 18.-án tart­ja szokásos évi emlékünnepélyét, Délelőtt 10 órakor gyászistentiszte­let lesz az elesett hősök emlékére a Szerviták templomában, l/2 12 órakor pedig díszközgyűlés a tiszti kaszinó nagytermében. Déli 1 óra­kor túrsasebéd. Az ebéden részt venni óhajtók tudassák szándékukat Vitéz- Nemeth-Doisler Károly nagyúgalmázott tábornokkal. /l. Család-utca 26 szám/. - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom