Napi Hírek, 1927. június/1

1927-06-01 [0156]

§ R ó m a f taájus 31. /Stefani/ A Giornale d'Itáliának jelen­tiüv Tiranából, hogy az elbán rendőrség kémkedés gyanúja miatt letartóztat­ta . ..„ Giuroscovico t, a jugoszláv követség toltoár-sát. Vele együtt még három ember került letartóztatásba, egy durazzoi rendőr és két soffór. Az a vád ellenük, hogy a jugoszlávok javára kémkedtek, akik Albánia külön­böző pontjain elhelyezett bizalmai embereik segitségével titkos kémháló­zatot i-.j tes itettek az országban. A kémkedés székhelyének leleplezését albán politikai h ivatalnokaí gondos ellenőrzése ós vizsgálata tette lehetővé. A Giuroscovicnál lefoglalt iratok részletes tájékozást nyújtanak a k&nszer­. yezetr.őí. A bünpört a legfelső politikai törvényszék fogja le­tárgyalni. v A jugoszláv követség tiltakozott Giuroscovic letartóztatása elien és utt.lt arra, hogy a tolmácsot diplomáciai sérthetetlenség illeti meg. Az albán kormány azt válaszolta, hogy Giuroscovic albán polgár, tehát az al­bán törvények alá tartozik. A Giornale d'Itália jelenti tavábbá, hogy Hicai Merturi mellett az albán határőrs ellen egy komitácsi bánd© támadást intézett. Az albánom oldalán két sebesült volt. A támadók éjjel hajtották végre vállalkozásukt és hajnalra már visszahúzódtak, úgyhogy veszteségeiket nem ismerik./MTi/ .Varsó, május 31. /Lengyel Távirati Iroda/ A katonaügyi nemzetközi orvosi és gyógyszerészi nagygyűléssel kapcsolatban nemzetközi egészségügyi kiállitést rendeztek. Tegnap nyitották meg a kiállítást, amely teljes képet nyújt a közegészségügyi szolgálat technikai vonatkozásairól. A megnyitáson megjelent a köztársaság elnöke,tovabbá a kormány több tagja, A hatóságok szintén képviseltették magukat./.iTl/ :: W a s h i n g t o n, május 31. /Wolff/ Goolidge elnök a kormány négy tagjából fogadó-bizottságot alakitott Lindbergh üdvözlésének megszer­vezésére. Herrick. nagykövet ajánlotta, hogy ^indbergh térjen haza haladék­talanul Amerikába, nehogy. • egyes államok kiválogatásával megbántson laafl állmokat, amelyek őt szintén üdvözölni akarják./KTl/ --­:: K a i r ó, május 31./Wolff/ h kamara csütörtöki ülésének napi­rendjére eredetileg a hadügyminisztérium költségvetését tűzték ki. A költ­ségvetés vitáját azonban most elhalasztották és valószínűleg ssak a Bairam­ün/iepek után, június lo.-én f ogják/elővenni./MTI/ 1 /WföTTfffJ'ciw) — '­h ::Sashington, május 31./Wolff/ Goolidge elnök nyári székelyéül a Dál-Lakotában emelkedő . Black-Hills egyik pontját választotta ki véglegesen. A kormányzósági hivatalokat Rapid Cityben he­lyezik el./,;Tl/ § S z e g e d , május 31, A szegedi királyi közjegyzői kamara első választását, amelyben felsőházi képviselőit kijelölte, a közigazgatá­si bíróság tudvalevően megsemmisítette. A kamara most rendkívüli közgyűlé­sen újból az előző választáson kijelölt tagokat delegálta a felsőházba. Énhez .épest rendes tagok.lesznek: Lemkó Pál dr. .makói és ... ••x^'Jí'ii Schirsich György szegedi királyi közjegyzők. Póttaggá Földes Béla dr. hód­mezővásárhelyi királyi közjegyzőt delegál ták./llTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom