Napi Hírek, 1927. március

1927-03-30 [0150]

§ Vi sváry Mariska jubileumi ünnepségét elhalasztották. A Nem­zeti Színház tagjai tudvalevőleg április 9-én dísze oarás keretében ^hajtottak megünnepelne Vizváry Mariska kollégájuk nemzeti szin­iiázi -ágának és művészi pályafutásának harmincadik évfordulóját. Kőzve leL ű_ a tervbevett ünnepség előtt a nagyhéten szinrekerüló pas .lójátékok, nagy apparátusa és előkészületei azonban annyira igény­beveszik a társulat tagjait és a színház egész üzemet, hogy az ün­nepéé -cndezobizostság azzal a kívánsággal fordult az igazgatósághoz, hogy a jubileumi díszelőadást húsvét utánara halasszák el. Igy tehát az ünnepséget későbbi időpontban fogják megtartani. § ;'frjpft Grammatios és memo Benassi. Holnap kezdi meg két estére terjedő yenuégjátékát a Nemzeti Színház Kamaraszínházában Emma G-ram­matica, Ciaszország legnagyobb tragikája, a Kaméliás hóÍgy címszerepé­ben. Partnere Memo Benassi, az olasz színpadnak ama kitűnőségei kö­zé tartozik, akinek nevét nemcsak hazájában? hanem egész Európában jál ismerik. A társulat többi tagjai is a mai olasz szinjátszés legjava ereiből kerültek ki. A csütörtöki Nóra előadásán Emma Grammatica mellettugyancsak Memo Benassi játsza a főszerepet. y§ Eirek a Nemzeti Szinházból és a kamaraszínházból. A Nemzeti Szinjjázoo.r hétfon részben uj szereposztással kerül szinre a Stuart Mária P. .'/.árkus „miliával a főszerepben. Erzsébet királynőt először játsza Eettyéji Aranka. Uj szereplők még Halmi Margit, Lehotai Ár­pád, Almassy Endre, Timár József, Somody, önody, Rab Antal, Gyenis és Szabó Margit akadémiai növendék. A többi főszerepet Gál, Bodnár, Abonyi, Nagy Adorján,^ Turáuyi és Szathmáry ját szák. A Kamaraszínház Moliere-ciklusa során pénteken a Képzelt beteg­gel egy estén uj betanulással először kerül szinre a Scapin cslnjyei üray Tivadar, vándory Margit, Gál Gyula, Abpnyi, Forgács és Cselényi alakításaival a főszerepekben. :: P á r 1 s,március k9. /Jolff./ A szeljemi együttműködés nép­szove-tse.,,i intézményének vezetősége tegnap Painlevé hadügyminiszter el­nök lésé vei ülést tartott, amelyen tobeek között a szellemi élet kima­gasló egyéniségeiről kiadandó évkönyv alapelveiről tárgyalt./MTI./ G b n f,március 29. /Svájci Távirati Iroia./ A nemzetközi dönté­sek végrehajtatta tárgyában kiküldött jogi bizottság tegnap Genfben / ülés r tartott, Az üléseni "a szerződést erve zetTs^C •.' ^vizsgalatai"/ .amely szabályozza a nemzetközi • döntősek végrehajtását. /MTI./ l**fal*A,JT*'A n^AyvXCLÁ

Next

/
Oldalképek
Tartalom