Napi Hírek, 1926. október

1926-10-01 [0140]

XL Washington, szeptember 1. /Wolff/ Az Amerika és Anglia közötti uj alkolrilcsempészési egyezmény jegyzókváltás utján szeptember 25.-i hatállyal életbelépett. Ez az egyezmény a két kormánj? hatóságai­nak a Nagybritannia és Amerika közötti törvényellenes alkohol-kereske­delem megakadályozására irányuld közigazgatási együttaüködésjL~ál lapít­ja meg./MTI/' . C&TJ r Madrid, október 1. / ( 7olff/ Á hadbiróság Ítélete alakján negy ezredest, három alezredest, tizenkét őrnagyot, tizennyolc száza­dost és öt hadnagyot a legutóbbi felkelési mozgalomban való.résztvétel miatt lefokoztak./MTI/ r P á r 1 í. október 1. /Wolff/ Az Echó de Paris brüsszeli tudós itój aT' , t.ü i a belga kormány ugy határozott, hogy a pénz stabilizálását egymaga fogja végrehajtani, mivel az a szándéka, hogy a francia kormányt a frank stabilizálására irányuló egységes eljárás­ba birja rá, meghiúsult. Ezzel magyarázható i ^ • FrancqUf:' pénzügymi­niszternek és {a nemzeti bank ko rmány zóján j akf"FranTtnak) londoni utazása. A stabilizálásiHTölcsblcftf mógnem kötöttek -meg, de az a meggyőződés,hogy az erre irányuló tárgyalások biztatóak./MTl/ r Moszkva, október 1. /Wolff/ViPszovjet köztársaságok unió­.jának lettországi képviselőj ei ... - ÍV , akit Karachan ideiglenes helyet tér­Bévé neveztek ki, Pekingbe utazott./MTI/ r London, október 1. /Wolff/ Konstantinápolyból érkezett je­| leatés szerint Törökország Kinával barátsági és kölcsönös támogatási szea I zödésfc kötött./MTI/ ::Wash ington, október 1. /Wolff/ Coolidge elnök a.há­gai döntőbíróság amerikai tagjává Charles Ewans Hagh.est nevezte ki./kTl/ x paris, október 1. /Wolff/ A Chicago Tribüné teheráni je­lentése szerint a sah ellen szőtt összeesküvés ügyében meginditott • vizsgálatot folytatják. Számos ujabb letartóztatás történt magas­állásu személyiségek körében. Több magasrangu tiszt öngyilkos­ságáról is vannak hirek, aki igy akarta elkerülni, azt, hogy az összeesküvésben való résztvétel miatt letartóztassák,/MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom