Napi Hírek, 1926. szeptember

1926-09-01 [0138]

§ M a d r i.d, szeptember 1. /Babra/ A La Nacion hosszabb cikk­ben foglalkozik azokkal a riasztó hírekkel, amelyeket külföldön tartózko­dó spanyolok helyeznek el a .sajtóban Spanyolország ellen. A,spanyol köz­vélemény egyhangúlag elitéli ezeket az emigráns-korokból származó üzel­meket. A riasztó hirek, amelyeket egyébként a minisztertanács a napokban hivatalos közleményben megcáfolt, kedvezőtlen befolyást gyakoroltak - bár csak átmenetileg - a tőzsdére és téves megítélést keltettek a külföl­dön Spanyolorszg szándékai tekintetében. Ezek az álhírek arra szolgálnak, hogy veszélyeztessék az ország erkölcsi és anyagi hitelét, mégpedig olyan időpontban, amikor Spanyolországnak a maga teljes tekintélyére van szük­sége, hogy jogos kívánalmainak érvényt szerezzen. A lap elés hangon iteli el az emigránsok mesterkedését. Megállapítja, hogy a nagyhatalmak korma- . nyai megbecsléssel és rokonszenvvel foglalkoznak Spanyolország kívánal­maival es a világ közvéleményének legtekintélyesebb lapjai nagy figyelmet • szentelnek Spanyolország szavának. Ez arra itattat, hogy a Spanyolország el­len megindult rágalom-hadjárat hiu erőlködés marad./MTI/ -o- L i p c s e, augusztus 31. /Wolff/^A lipcsei eszi mintava­sár az idén ismét elérte a békevásárok szinvonalat. A megnyitás napján a külföld képviselői is nagy számban jel ntek meg. Többi között ott volt a lyoni mintavásár vezetőségének hat képviselője is. űr, Kohler,^a vasár igazgatója, rámutatott arra, hogy míg azelőtt a külföldi kianitok arany­száma rendszerint hat-nyolc százalék volt, most tizenhét kulfoidi aljam­ból ötszáz kiállitó vesz részt a vásáron. Jogosult a-remény,, hogy ez a szám a legközelebbi években meg inkább növekedni fog. A vásár vezetősége arra törekszik, hogy a lipcsei mintavásár nemzetközi j-kJ egét mindjobban kidomborítsa, , A vásár látogatói sorában Európa,valamennyi országán kivul a távol Kelet es Amerika is képviselve van. Általános a benyomás, hogy a lipcsei mintavásár intézménye ujabb felvirágzásnak néz elébe./MTI/ ;: London, szeptember 1. /Wolff/ G-enfbol jelenti a Daily News, hogy'most már teljesen bizonyos, ho^ Spanyolország nem fog adan­dó tanácstagsági helyhez jutni,- Ennek ellenére általában ugy vélekednek, hogy Spanyolország nem fog kivonulni a népszövetségből, ha olyan vissza­vonulási utat találhat, amely nem követel tele különösebb áldozatokat. A jelen pillanatban nincs semmi kilátás arra, hogy a tan 0 en kerdes Genf­ben bárminő formában megvitatás alá kerül. Lehetséges, hogy Spanyolor­szág ugy határoz, hogy tavulmarad egy időre a népszövetség üléseitől, mindaddig, amig nem látja, miképen fogadjak tangeri javaslatát./ki 1/ N e v y o r k, augusztus 31. Aoiff/ Nicaraguából ma az a hir érkezeti, hogy a forradalmárok bevették a keleti tengerpaiton fekve G-racias városát. Hir szerint minden pillanatban varjak a narc kitöré­sét Bluefieldsben, Minthogy azonban Bluefieldsi- >» magát semleges zóná­nak nyilvánították, a harc valószínűleg /etJEI Bluffra fog csupán^ szoritkozni. El Bluff ». stratégiai pont a kikötő bejárójánál /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom