Napi Hírek, 1926. augusztus

1926-08-01 [0136]

B a r c o -1 o n a , .augusztus 1. /Havas/ Prirao de Rivora zárt autójára tört hajito.ttak, amely azonban senkit Qens síDesitett meg. A tet­test, Mas achas Torrent nevü anarchistát .nyomban letartóztatták. Primo de Rivora innen már elutazott és meg is érkezett Madridba. /í!TI/ London , augusztus 1. /Reuter/ Zangwill Israel, az ismert iro meghalt. /:?!/ . • Paris, áuga.iztus l/Havas/ A lapp], Londonon át mexikói je­lentéseket közölnek, amelyek szerint az egyházkonfliktus folytán keletke­zett zavargások során hat személyt megöltek harmincnyolcat pedig megse­besítettek. Többszáz "személyt tartóztattak le. A közönség valósaggal meg­rohanta a. mexikói bankot, hogy betétjeit kivegye ugy hogy a bank a ren­desnél egy órával korábban volt kénytelen pénztarait bezárni. /MTI/ í: M ü x i k o , augusztus 1. A székesegyház előtt katonai.Őr­ség all. A templomokat továbbra is ig n sokan látogatja]:. Katonai csapa-* tok eddig sehol sem avatkoztak be, csali rendőrség es tűzoltóság volt kénytelen közbelépni, amikor a templomi javak átvételével megbizott tiszt­viselőket kövekkel dobálták meg. Néhány személy eközben megsebesült. A munkásszcx^v^zetek bejelentik, hogy - .; azokon a tüntetéseken, amelyeket vasárnap a kormány által követett politika mel­lett _ rendezni* mintegy ötszázezer személy fog résztvenni. Egy röp­irat kiközösítessél fenyegeti meg mindazokat, aki'! ezeken a tüntetéseken résztveszne]:. /MTI/ .*: % e x i k o , augusztus 1. /Reuter/ Caileá elnök sze-melye elleni állítólagos merépylettel kapcsolatosan hét as-iz-onyt és két férfit tartóztattak le, akik a vallásszabadság védelmére alá: itot-t egyesülés tagjai. /MTI/ __. :: P a r í s , augusstus 1. A Nev/york Herald mexikói jo-lentése szerint a székesegyház előtti térről. J az ott ösz­sz egy ült tömeget katonaság távolította el. Rus z" s z •.. mé 1 vAs o b usült /"moá. /MTI/ U - P : \ r W a s h i a g t o n , augusztus 1'. A szövetségi erdóügyi hi­vatal köziemébe szerint az a tűzvész, amely július 21-én a montanai erdő­ségekben pusztított, a legnagyobb volt azok között, amelyek az Egyesült­kllamok területén valaha is előfordultak. Kétszázezer acres ordőtérülőt pusztult, el. ' /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom