Napi Hírek, 1926. április/1

1926-04-06 [0128]

§ U i sk o l^Oj április 6. Borsodvármegyéken . , a közutak annyira rossz állapotbeikerültek, hogy ^azoknak rendbehozatalára körülbelül 10-15 milliárdnyi összegre volna szükség.^Borsodvórmegye közigaz­gatási bizottsága több izben^foglalkozott azzal, mikcpen^lehetne ezt a kérdést -l megoldani. Hónapokig tartó^tárgyalás után végre az alispán javaslatára meg­vásárolták a monosbeli kőbányát] '*•• l másfél milliárd", koronáért és igy remélik, hogy az Utakat egy év alatt rendbehozhatják. J A^f^míiS | M i sk o 1 c, április fi. Az Erzsébet-kórház gyermekpavillonját, melynek épitéséhez mégrmult év tavaszán hozzákezdtek, j . e héten adják át rendeltetésének; /MTI/ B. ó m a, április fi. /Stefani/ Bordonarn volt bécsi követ ma ideérkezett és a külü c yminisztériumban átvette főtitkári hivatalát. A nap folyamán Bordonarót fogadta artaödi,a külügyi hivatal igazgatója és Mussolini miniszterelnök . /MTI/ Roma, április fi. /Wolff/ Lapjelentósek szerint Mussolini miniszterelnök rendeletére a déltiroli vasutvonalak jegyeiía küszöbön álló nyárra leszállitották. /líTI/ fy Bécs, április 6. Mint a Korrespondenz n'erzog jelenti, az elmúlt héten Ischl-fürdőben a hatóságok képviselői az érdekelt helyi tényezők bevonásával tanácskozást tartottak, amelyen behatóan megvitatták azt a kér­dést^ hogy a fürdőüzemet minden modern követelésnek megfelelő uj központi fürdő." épitesével bővitsék ki. A tanácskozás folyamán rámutattak a fürdő­telep mielőbbi tökéletesítésének szükségére és megállapitooták a célnak meg­felelő utakat. /MTI/ /Z/ Brüsszel, április fi. /Bavas/ A diplomáciai tengeré­szeti konferenciát Vandervelde ma nyitoí-ta meg. A konferenciáh, amely a hajók közti kölcsönös segélynyújtásra vonatkozó megegyezésekről tárgyal?., tizenhat állam képviselői vesznek részt. /II? 1/ /Z/ London, április fi. /""avas/ A londoni és római kormány közt ezidőszerint tárgyalás folyik Abessziniáról. /MTI/ ••% /-/ ^Tanger, április 6. /Havas/ Az ellenség Tazza környé­kén támadást kisérelt meg, de visszaverték. Az ellentámadásban francia csapatok elfoglaltak néhány falut és megszállták Dzsebel Ben Szlama harcá­szatilag fontos dombját. /MTI/ X /-/ Paris, április 6. Sztruve egyetemi tanár, az orosz emig­ránsok kongresszusának elnöke^felolvasta a Miklós nagyherceghez intézett hódoló táviratot, amely a többi - közt hangsúlyozza, hogy a kongresszus a nagy­herceg személyében a nemzeti gondolat meggyőződéses) _ . ...V ünnep­11 • < toI / " /u^aat

Next

/
Oldalképek
Tartalom