Napi Hírek, 1926. április/1

1926-04-09 [0128]

London, április 9. /Reuter/ Tájékozott hát körökben nem erősítik meg a francia lapoknak ama jelentéseit, amelyek a francia^adós­ságok ügyében Nagybritanniával folytatott tárgyalások előrehaladásáról adtak hirt. Eddig semmiféle közlés nem történt arról, hogy perét pénzügy­miniszter haladéktalanul Londonba utaznék. Ami a francia nagykövetnek londoni tárgyalásaira vonatkozó párisi jelentéseket illeti, kijelentik, hogy a helyzet ugyanolyan, mint tavaly nyáron. Semmiben sem módosult a britek álláspontja, amelyet csaknem nyolc . ^ hónappal ezelőtt .1;* Churchill és Caillaux megbeszélése alkalmával körvonalaztak. /MTI/ Pár is, ápx±lis 9. /Havas/ Hir szerint Malvy avval okolja meg lemondását, hogy egyrészt meg akarja akadályozni, hogy az ellene irányuló támadások gyongitsék a Briand-kormány helyzetet, m .sreszt szabadon akar válaszolni az ellenfél vádjaira. /MTI/ • A n a h e i m, /Kalifornia/ április 9.) /Havas/ Egy villámcsapás felgyújtott két tartáiyt, amelye * , • 1,500.000 barrel petróleumot tartalmazott. A tartályok ugyanannak a társaságnak a tulajdonába tartoz­nak, amelynek San-L tiis-Obispoban levő petroleumtartályait hasonló sors érte. /.TI/ § A belügyminiszter a Saranyá vármegyei Kisszentmárton község hatósága alá helyezett Adelinstán puszta és ÍÍ a Cun község hatósága alá helyeeett Badjevo puszta megváltozott nevét helyesbbitette. Az Adelinstán puszta megváltozott helyes neve: Mailáttwpuszta, • Badjevo-puszta megvál­tozott helyes neve: Ilma-puszta,. /MTI/ ~~~ "™* """" f ~ ,. S & a p o s v á r, április 9. Az épülőfélben levő Iparosok szék­haza befejezéséhez meg 300,000.000 korona hiányzik. A város közönsége köré bon most gyűjtés indult meg, hogy ezt a hiányzó összeget előteremtsék es igy a nagyszabású épület építésének befejezését biztositsák. :: London, április 9. /Wolff/ San-]>uis-Obiejbobol jelentik a lapoknak, hogy a petróleum-tartályokban támadt tüz becslés szerint n^gy millió font sterling kárt okozott. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom