Napi Hírek, 1926. március/2

1926-03-19 [0127]

§Debrecen, nárcius 19. Özvegy Borsos Józsefné mun­kásasszonyt szerdán délután a Piac-utcair,. a villamos elütötte, a kocsi­vezető ébersége és a nentődeszka azonban megmentette a vigyázatlan asz­szonyt a biztos haláltól. A nentődeszka pár* méternyire maga előtt tol­ta az elütött asszonyt, aki oldalbordatörést szenvedett, valamint a fe­jén es a karján is megsérült. Súlyos állapotban a sebészeti klinikára szállították. /MTI/ § D e b^r^e c e n, március 19. Erdődy Gyulánó 58 éves magánzó­nő Kut-utcai lakásába bezárkózott és már négy napja nem mutatkozott. A ház bei-Lek gyanút fogtak, rendőrt hivtak és feltörték a lakást, amelyben a szoba padlóján eszméletlen állapotban találták a szerencsétlen asszonyt. A mentők megállapították, hogy agyszélhüdés érte. Négy napig semmi táplá­lékot nem vett magához, ami a beteget t Ijesen elgyengitette. Állapota nagyon súlyos. /MTI/ § D e b r e c e n, március 19. Köváss József 30 éves neszáros Erzsebet-utcai lakásán csütörtökön hajnalban öngyilkossági szándókból a mellén es balkezén felvagdosta ereit. A mentők a sebészeti klinikára szállították. Állapota -súlyos. /MTI/ §Debrecen, nárcius 19. Bérei Barabás ötödéves taiiitó­képezdész öngyilkossági szándékból marólúgot ivott, de szervezete nen • birta a mérget es kihányta. Erre borotvát vett elő és elvágta a nyakát. A szerencsétlen fiatal embert halva találták lakásén. Több levelet hagyott' hatra, amelyekben életuntságot mond tettének okául. /MTI/ §A Magyar Telefon Himronde és Rádió ^.T. rádióműsora 1926 március 21,-én. 9.30 perckor: Újsághírek, kozmetika. 10 órakor: Zenésmise a belvárosi plébániatemplomból. Dr. Saly László köz­ponti szemináriumi tanár, pápai kamarás prédikál, 3 órakor: Bergcngócz bácsi mesél. /^Isonbök Zoltán iró/ 4 órakor: A Falu Szövetség előadása. 1./ Farkas Dezső: Hircs nótás Csik­országban. . ., Országjáró szelek szárnyán, ... énekli: Nagy. La­jos énekművész, zongorán . kiséri Klökner Stefánia zan­goratanár. 2./ Dr. Steinecker Ferenc egyetemi tanár, a Falu Szövetség alelnöké::.k előadása "A falu kultúrája" cinen. 3./ Meskó Zoltán dalai: Gyöngyvirágot szedtem Elfeledtél ré­gen megzenésítette Dezső Gábor, Énekli: Nagy Lajos ének­művész, zongorán kiséri: Klökner Stefánia zongoratanár, 4.45 perckor: Cigányzene. 5.30 perckor: A Zeneakadémiából: Az Emericana Egyesület hangversenye, /Folytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom