Napi Hírek, 1925. szeptember/1

1925-09-01 [0115]

4 <'Uodá» 1 ?#:. ar.eptcr.bcr 1. 'í tfrojtf § /-/ P r á g Ö. szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda/ A Tribuna o ^külügyminisztériumból nyert információja alapján azt irja, hogy Benes e hó 4.-én Genfbe utazik a Népszövetség ülésére. §/-/ Prága, szeptember 1. /Magyar Távirati Iroda/ Svehla miniszterelnök tegnap fogadta a nemet pártol: küldöttségét, akik az árvízkárosultrk felsegélyezése, a német iskolák beszüntetése és Harienbad fürdőnek lefoglalása ügyében megfelelő intézkedést és a,sérelmek orvoslár- . sát sürgették. A minisétofelnök válaszában biztosította a küldöttséget, 1 hogy oz árvízkárosultak számára tetemes segélyt folyósítanak. Az iskolák beszüntetések kérdésében azt mondotta, hogy ez az intézkedés nem a nemet . ' nemzetiség ellen irányul, hanem általános jellegű intézkedés volt, mert hiszen cseh iskolákat is'beszüntettek. A arienbadi fürdő ügyében kijeién tette, hogy csak a várossal folytatandó tárgyalások alapján döntenek majd' ebien a kérdésben. felháborodás­ra .mai német' lapok a miniszterelnök válaszát nagy \' .• sal vették tudomásul •', ' . • v - %* -.y^ _ •. /• Paris, augusztus 31. /^olff/ Fainlevé miniszterelnök szeptember eiso felében Elzász-Loth.aringiába megy, ahol elsősorban Mühlhauseh Kolmar városokat látogatja meg. /MTI/ ' (et 3 a a r b r ü c fc e n , augusztus 31. /Wglff/ Saarbrücken köze­lében súlyos automobilbaleset történt. A meredek .országúton egy lefelé hala­dó személyautomobil belefutott egy nagyobb embertömegbe, amely egy bucsus­' sátor körül álldogált. Az automobil ezután nekiütközött egy távirópóznának, és több embert martával sodott. Két ember a kerekek alá került és csak nehezen tehetett őket^kiszabadítani» Mind a kettőt életveszélyes állapotban a kórház­ba' kellett szállitani. Ezenkittül meg öt ember szenvedett többé-kevésbé súlyos sérüléseket. Az automobil vezetőjét letartóztatták. Azt állítja, hogy a sze­rencsétlenséget az okozta, hogy a fék felmondta a .szolgálatot./MTI/" London, augusztus 31. /Magyar Távirati Iroda/ Az angol Board of Overseas Trade kiadásában most jelent meg a belgrádi angol követség kereskedelmi titkárának Jugoszlávia 1924/25 évi gazdasági viszonyairól szóló jelentése. A jelentés kiemeli, hogy a rendkívül erős pénzszűke ebben az évben is tovább tartott és hogy a kölcsönök kamatja abnormisan magas volt. A ~ 'bankok általában 20-2'5, sőt még ennél is magasabb kamatlábat számitottak fel ' a kölcsönök után. A Nemzeti Banknak oz a javaslata, hogy. a kölcsönök í ka­matlábát 18 százalékban maximálják, a pénzintézetek ellenállásán hajótörést szenvedett. A kereskedelemi, miniszteriun abból a célból, hogy a pénzszűkén segitsen, megkísérelte egy egész különös bank, az úgynevezett jóvátételi­bank alapítását. E bank célja az lett volna, hogy finanszírozza a jóvátételi kibocsájtásokaV A jugoszláv kormány tudni illik jóvátételi kötelezvényeket ad ki 1000 dinár névértékben .2.5 százalékos kamat mellett. E kötelezvényeket olyan személyeknek adják, akiknek a háborúban szenvedett károsodás . alapján elismerté!; a -jóvátételi követelését. A jóvátételi bank alaptőkéje 100 millió dinárt tett volna ki jóvátételi kötelezvényekben. Minthogy a ... . kötelez­vény ok a forgalomban alig érték cl a 14c dinárt^ az alaptőke alig rúgott vol na 15- millió dinárra, Tgy a tarv fiaskóval vesződött Folytatása következik./

Next

/
Oldalképek
Tartalom