Napi Hírek, 1925. július/2

1925-07-16 [0112]

, § fi z of i a, július 16. /Bolgár Távirati Iroda/As országban a rend mar regen helyreállt es a lakosság zavartalanul élvezi a nyaralás örömeit, a külföldön azonban nost is nyugtalanitó hirck járjál; időnként Bulgáriáról. Szel: a hírei: egyáltalán nem felelnél: meg a valóságának.. A ^bandamozgalon eilanyhult, a konlunista-hullán is egészen elült és a kor­m.ny nyugodtan szentelheti tevékenységét az ország gazdasági és szociális . orvoslásánál;. Megállapítható, hogy jóllehet az összeesküvők hálózata na­gyon kiterjedt volt, aránylag igen !:ové3 vádlottat Ítéltek el. Mindössze 101 • embert állították/ • elé az ál'iou védelméről- szőlő törvőny alap-­j-n. A birőságol: 7Í'(birő§ágSpert tárgyaltak lej eddig 56 halálos ítéletet hoztak, de ezek még non Véglegesek, mert hátra van a senoitő-szék, utolső fokon pedig,a király döntése. Idáig 4 halálos Ítéletet hajtottak végre; az elitéltok uind a székosegyházbeli iíorénylétben voltak részesek. Ezek­ből a számadatokból nyilvánvaló, hogy semmiféle tömeges üldözés non folyik Bulgáriában és hogy a "bírói syilUosságokrdl" szőlő hirek koholtak. Ép­ugy valótlanok azok^o^hirok is, hogy az ellenzék heves üldözésnek van ki* tove^o kormány részéről, A sojtőconzura uár megszűnt és valamennyi lap / I akadálytalanul megjelenik. Szabadon bocsátották mindazokat a letartőztd­tott embereket is,,akiknek ártatlansága bebizonyult. Ezek között van Radolov volt földmivelésügyi miniszter is. /[Tl/ S: L 'o ni o n, július 16. '/l/oiff/ A AÍ outor Irodának jelenti!' Sang­haibol: A ^legutóbbi napokban £>' '* ' sztrájkalap Megcsappanása miatt nézeteltérések támadtak az agitátorok., a szakszervezeti hivatalno­kok ós a sztrájkolok-körében. Bemélik,.hogy ez növelni fogja a hajlamot a munka megkezdésére. /'TI/ . . :: London, július 16. /üolff/IlacHurray kinai amerikai nagykövet Tuan-Csi-Yui elnök előtt tett nyilatkozatában kijelentette, hogy az aneri!;ai kormány ismeri az előző kinai kormánynak crőfcszitéseit abban^az irányban, hogy a hatalmak 1924. december 9-i jegyzékében ki­nyilvánitott ^reménységeket .megvalósítsa és teljes bizalommal várja, hogy a kinai kormán/ teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit. Az omeri ~­:4 M kai !:ormánynak óhaja az, hogy a washingtoni értekezlet terveit hajtsák végre mielőbb és ilyen módon támogass;'.!; kinát abban az irányban, hogy egészséges és rendes életét - a barátságos hatalmakkal becsületes együtt­működésben - ismét visszanyerhesse. /MM/ I n n s b r u c k, július 1.6. ./Lengyel Távirati Iroda/1 béke 'es szabadság nemzetközi asszony liga já:.:a'.: innsbrucki gyülesezesc a mai navoal véget ért. A hölgyök holnap elutaznak a városból. /MTI/ y V Londonból jelentik a Magyar Távirati Irodának: Az an- M gol repülőügyi minisztérium az urynovezetti/ " ' v " " kisrlétezik. Grigorin osztrák feltalálónak . ' találmánya oz az .pjitás, amely jórészt azon az eleven nyugszik, hogy a Flottncr-f~lc hajórotort olkal­Y&ZLC. a repülőgépre. Vitorlái; helyett az, egyfedelű gőp szárnyai egy-egyW^neJt rotorhengerrel vannak összekötve, amelyed szárny előtt'' vissz'intcscn f ck> '' A, gép o repülőgépnél; tengelwbon áll és gondoskodik ugy a csavarna!;, ' mii.t a. rotor hengernek hajtásáról,. A rotorfcdeln^állitőlag óránként 300 ' ' m.rtföid:ái|yy sebsseget tud élárni^csakncm, függélyesén száll fel a földről. A feltaláló.. r._ kés zülé';_ct logköz efchb b az amerikai kormánynak, is bemutatja., mert Jl<s6:iQtorozi^r^'és"'Áúsztxi^^^c. békcszerződésben kimondott tilalom mic t . . fncíi lehetne jövője. i , .iv£ert-'ÍG.*&£&U: - %y^Á ~ ~ ~ ' , , , V , s n T'" '" x f\DK7 trnt T IfVflTiD

Next

/
Oldalképek
Tartalom