Napi Hírek, 1925. július/1

1925-07-01 [0111]

'j, kiadás 1925. július 1. óra £f perc. után tét allfos tóoléi töí*^ -az áldozatul:. Az egyik .aleset színhelye Oltenica volt, ahol a városi kertben az iskolai év bezárása alkalmából kerti ünnepet rendeztek. Harminc leány felmászott egy raktárépület üvegtetejére, hogy onnaa nézze az ünnepélyt . Az üvegtető beszakadt, alattuk és mindahányan lezuhantak. Tizenöt leány meghalt, többen megsebesültek, ; A másik baleset, a kisenevi elemi'leányiskola növendukeivel történt, okik autamobilkiránduláson voltak. Az automobil egy kanyaro­dénál felfordult é§ nagáalá tmettp a kislányokat, valamint a tanito­noket, Ket tanítónő ós hegy iskolasleanyjueghalt. /LíTI/ Paris,; . . június 30. /Havas/ A francia kormány holnap fogja a kereskedelmi egyezményre vonatkozó utolsó javaslatait a német delegátusok ele terjeszteni, /liTI/ Paris, július 1. A szenátus tegnap 284 szavazattal 1 sza­vazat ellenebon elfogadta a júliusi költségvetési provizóriumot. Berenger előadó kiemelte, hogy a költségvetési hiány, ami ;-L 1920-bon 20 milliárd fr£kot tetf ki, 1924-ben 3.5 - milliárd franüra sülyedt és most már azon a ponton von, hogy teljesen eltűnik. A nem­zetvédelmi kötvények jegyzései és a visszafizetések közt a különbözet május hó első felében 567 millió frank volt a visszrfizetés javára. Ez a különbözet június első felében már csnk 0.255 millió volt és alaposon remélhető, hogy június második felében már jegyzések javára mutat ko z ik különb özet. Ha Nui-etország megfiíette volna adósságát,- mondotta végül oz előadó - okkor az 1924t évi költségvetés nem tartalmazott volna deficitet, hanem ellenkezőleg, 3600 millió franknyi többlettel zárult volna. /LíTl/ Rabat, június 30. /Havas/ Az ellenség kisérletet tett arra, hogy betörjön oz Udcl-Kobritől délkeletre eső vidékre, de visszavertük. A harc tov&b folyik. /MTI/ Róma, június 30. /Bécsi Távirati Iroda/ Miután a szenátus lotragyalta Be Bono szenátor ügyét, a Mattcotti-bünügy iratait csendőr­fedezet mellett visszavitték a törvényszék épületébe, A'íTl/ T i e n-T s i n, június 30, /líavas/ Mintegy száz kommunistát letartóztattok, köztük a szovjet-konzulátus öt főtisztviselejét. /iITI/ • London, június 30. /Reuter/ A lefuttatásban Belgium nyerte ol a kanadai sorleget Lengyelország és Franciaország előtt. /LITI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom