Napi Hírek, 1925. február/2

1925-02-16 [0102]

§ A n g irc, február 16. /Töröli Távirati Iroda/ A február 11-én • a Görög követség ntján közvetített szóbeli Válaszban a görög kormány" kijelentette, hogy Konstantin játriárka kicserélése nem felel neg a vegyes-* bizottság határozatának és hogy a patriárká.tus kéráésK nemzetközi termé-­szetu kérdés. A görög követ ehhez hozzáfűzte, hogy miután a görög komán , •a pátriárka kicserélesSben az érvényben leve szerződések megsértését lát­ja, ezért a nemzetel^zövetségéhez fog ferdülni. A terök külügyniniszter csakugyan táviratot is- kapott a nénéé­től: szövetségének főtitkárától. A táviratban tudomására hozza azt az* előter­jesztést, aneliyel a görög komány a neaetek szövetségéhez fordult, Ebből kitűnik, h >gy a görö^ komány nddositotta álláspontját és tö. té rerifritat |a, hogy a^pátriárka kicserélése nemzetközi természetű kérdés lenne, hanem csupán a lakos-cserére vonatkozó' egyezmény megsértéséről panaszkodik. A távirat egyébként hézagos és a török komány kénytelen volt G enfbe for­dulni, hogy ismételjék meg télies szövegében. /MTI/' § A n g^o r a, február 16. /Török Távirati Itkda/Halid basa, ardihani képviselő, aki néhány nappal ezelőtt megsebesült, tegnap reggel megnalt. Holttestét nagy szertartással a pályaudvarra vitték, ahonnan Lonstantinapolyba fogják számtani, /tol/ , J , § S z d f i a, február 16. /Magyar Távirati Iroda,/Miieff meggyil­kolása ^az ^egész országban nagy izgalmat keltett, A sajtd a gonosztettet az agrár es foderalista kommunisztáknak tulajdonitja. fczék egyeséges W. bloKKot alkotnakj , > amelynek irányito központja a külföldön van. AB agrár és a kommunista saátc hallga fa gyilkosságról/'teagy nsak nehan--­szóval vesz róla tudomást. c ': -j k f komány tegnap este rendkivül hosszú minisztertanácsot tartett. % zerdan a t:omany törvényjavaslatot nyújt be a kamarában a kommunista f-öpviselok kizárásáról és a bulgáriai kommunista sajtó betiltásáról. ­I i'ÍL+ál Hlleff " temetése ma fog feégfcemenni az állankcltsé én* f X T t^ QY \°"- * r­aoedr n bajtássi szövetségek, amelyek ieleníler "WgFjlesuket tartják Szófiában , testületoleg fognak rész tvenni, , A gyilkosokat mindidáig nem tudtál: megtalálni. MTI/' ', fi , s l 6 f 1 a , február 16'. /Bolgár Távirati Iroda/Miieff meg­gyilkolásának híre mindenütt mely megdöbbenést keltett. £z újságok na :-y melegseggel parentalják el és méltatják azt. a rendkivül értékes mánkat, amelyet az ország•erdekében kifejtett. Mileff egyik megalapítója volt a demokratikus egyetértés pártjának és fontos szerepto játszott a közügyek irányításában.. A Slovo főszerkesztői-székében Grekrffnak volt utódja,' aki a Sztambulinszki-komány idején, ezelőtt három.évvel hasonló merény­letnek eseut áldozatul. * sajtdegycsületnek több éven át elnöke volt. Csak nemregiben nevezték ki v:ashingtoni követül. /MTI/ . - § i a > február 16. A demokratikus egység pártjának fota-^ nacsa tegnap ulest tartott, amelyen meghallgatta Cankov miniszterelnök bessamolo-jat a külpolitikai es belpolitikai helyzetről, á minisztereinek atalt azokra a bexsojfeformokra, amelyeket* a komány a közélet különbö­ze vonatkozásaiban megvalósított. Hangoztatta, hogy az ország külpoliti­r a P a • gyökeresen búkos jellegű és elsőáorban azt tűzi ki feladatá­no S> 7 a balkán-közeledést előmozdítsa. /MTI/ •• 7|

Next

/
Oldalképek
Tartalom