Napi Hírek, 1924. december/1

1924-12-01 [0097]

£ é c a ;) november 30. A mai alsóausztriai községtanácsi • választásokban a választók általánosságban igen nagy számban vettek részt. Jr választóknak körülbelül 80 százaléka szavazott. Néhány kisebb indidenst leszámítva a nap nyugottan telt el. /MTI/ : : K a m b u r g , november 30. /i/olff/ Az American-Line, a Cunard-Line és a //hite rftar-Line megállapodott abban, hogy közösen rend­szeres gőzősszolgálatot létesít Hamburg és Newyork között. A gőzösök Newyorkba menet Southampton, Cherbourg és Halifax,visszafelé pedig Plymouth és Cherbourg kökötoket fogják érinteni. /USltf • '• Paris, november 30. Az Ere Nouvelle jelentése szerint a szövetségesek pénzujminiszterei december 15-én fárisban fognak egybe dini. Bizonyos,^ hogy Kagybritánr.íát az értekezleten Winston Churchill képviseli. Az érteküzlet három legfontosabb tárgya a következő: Ameri­kának az a követelése, hogy a német fizetések elosztásában résztvegyen, a Ruhr-megszállás jövedelmének szabályozása, végül egy kulcs felállítása a Dawes-terv értelmében esedékes első évi fizetésre. /MTI/ Essen, november 30. Marx birodalmi kancellár egy népes valasztogyülesen kijelentette, hogy a Davves-jelentés az az alap, ame­lyen a német közgazdaságot újból fel kell építeni, hogy a lehetőségig, eleget tegyenek az elvesztett háború után támadt kötelezettségeknek es biztosítsák a német nép és a német föld politikai egységét. Ez nem tör­tenhetik máról holnapra, Ehhez időre van szükség. De szükség van egy mun­kaképes birodalmi gyűlésre is, amelynek nagy többsége szilárdan el van tökélve, hogy tovább folytatja külpolitikai téren az eddig követett Utat. Ettől az uttol én nem térek el. Külpolitikánk tis-zta vonalának semmi esetre sem szabaü elmosódnia. Remélem, hogy a német nép december 7-én ebben a szellemben fog dönteni és ha azután a kormány kibővítésének kér­dése újból felmerül, akkor x elsősorban az lesz a döntő szempont, hogy a pártok milyen tárgyi állást foglalnak eJ az eddigi bevált külpolitika tekintetében. -^'jüXés élénk tetszéssel fogadta a beszédet. /MTI/ :' M e x í k o , november 30. Calies tábornok,. a mexikói egyesült államok elnöke, elfoglalta hivatalát, /tol/ —\ : : T o Y„ i c , november 30. Pekingi lapjelentések szerint a kinaiVvjLlíj osászár arra kérte az ottani japán követséget, ahol menedéket talált, hogy te y< lehetővé sz.'mára az elutazást Mukdenbe. /MTI/ : •' L o Bt'4 c n , november 30. Az Observer aküszöbön álló nétr.ot vá3 asztásokról a következőket irja: A német választó közönségnek is hozzá,, kell járulnia ahhoz - ugy amint az amerikai és brit választó közönség tette - hegy a világ talpráállítását előmozdítsa. A német válasz­tások eredményét aszerint fogják megitélni, nogy milyen hatással lesz a külpolitikára. Ha Azt mondják, hogy előnyjs lesz, ha a német nemzeti párt veszi át a felősséget, mert akkor maga is megtanulja, hogy Német­országra K vagy Európának nincs más választása, mint hogy a teljesités es az együttműködés politikáját kövesse, amely a Davso s-t érvnek is alapjá­ul szolgált, akkor evvel szemben arra kell utalni, hogy drága tandijat fog fizetni ezért minden érdekelt fél és még mindig olcsóbb lesz a dolog, ha ezt az igazságot az elxenzé/zen tanulják meg a német nemzetiek, /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom