Napi Hírek, 1924. június/2

1924-06-16 [0086]

ma v,f5v«Lf r x i S ^; a i u f 15 j /Wolí'fEerriot miniszterelnök B *v a SÍÍÍ5f t i ha l t0 *Í^ vé & re 6185 kormányzati tgny^ e déa«t; r - 5 ' ­S^itSíí^^f' ^ge^szeti miniszter kíséretébe hoaolaéétr ml. fn^fví! ? Z J««ratlen katona emléke elártfe-* A kabinet holnap délelőtt ÍJ V ^akor tartja első ülését. Délután 4 Órakor a kSztársséáS elnök él~ S^ÍÍSÍflIÍ J^^zjortauaos lesz: flfc ftvi* annak a kormánynyilatkozatnak a szövegét állapítják meg, amellyel a ikormány kedden délután S órakor a parlamentnek bemutat ka ziWMTI./ ' J* Paris, tfiuniue 15, /Wolff/ A Herriot-kabinet uj minisztereinek kinevezése ma déleldtt jelenik meg a Journal üfficiell* ben. A kabinet 14 miniszterb5l és négy alallaaititkárból áll. A kabinet ben nőgy szenctor/t Henoult, Clementeí, Peytral, j-rancois Albert, vala~ mennyi a demokratikus baloldal csoportjából: a kabinet kát tagja a szocialista republikánusok csoportjához tartozik: Reynaldy, Laurent­Synao ; nyolc a radikális kamarai csoporthoz; Herriot, Chautemps, Dumes­mii, Queille s (iodard, iíaladier, jüalbiea és Meyer,* hárman a szocialis­ta republikánus csoporthoz /Painlevé párt/ tartoznak?-Bovier Lapierre, Pierre Róbert és líoro u-iafferi* Kollet tábornok a kabinet egyetlen par­lamenten kivüli tagja, A.kabinet kinevezése folytán iá alelnökáls egy kamarai titkárt^álaszta^.-—:~J —r—r: A szenátusnak m "-­elnökön kivtil még egy alelnököt is kell választania, minthogy a minise térré kinevezett Henoult szenátor a szenátus alelnöke volt */MTI/ 3 e Ü £'*? Juaiua 15* Kiénböck osatxák pénzügyminiszter éa dr^GriinbergSr 3áa%ymijaiazter~a tegJüapi nap folyamán fc & -^zimmerman főbiztossal* továbbá a népe z öv etaégnek éa a népsz-ar éta ég pénzügyi blsott­•átfUüöec vezető azeaélylBégéivel,, valamint aa ~ /C-^osztrák bizottaág-gal több értekezletet tartott^ amelyen a pénalgyi bizottság éa a főbiztos által kösüaaa ^ce^3gta*aso*t ós a népszövetség elé tévesztendő jelen­tésről tanácskoztak* A jelöatóa annak megállApitásában oauosoaodik ki; hogy az eredetileg a *iadásak tekintetében felvett 35o millió aranykorona . normális költségvetés összegének felemelése elkerülhetefclenül szükséges.­A jelentés még'sem tartalmaz az uj költségvetés tekintetében • églegea Bzáiaösszegefc, I*'gondoskodik arról, hogy a pénzügyi bizottság és a fő biz t, tos az oaztxák komán nyal egyetértésben egy Béoaben ; a nyár folyemán vég­rehajtandó és a lényeges kérdésekre vonatkozó vizsgálat alapján állapitaa meg a költségvetés végleges öeazegét* A jelentés a további takarékoskod<is azükségeeaégét hangsúlyozza„ A népszövetségi kölosön eaetleg mutatkozó fe lealegelnefc felhasználásáról dönteni a jelentés szerint akkor leaz helyén való, ha a pénzügyi ellensúly helyreállítá.eát elismerték, de utal arra., hogy ezek a felealegek Ausztria érdekében használandók fel,. A költségve­tés ellenőrzése a genfi jegyzőkönyvek értelmében a pénzügyi stabilizáció aliameréee után megszűnik és oaak a kölosönmaradványok felhasználása te­kintetében maradna mag az ellenőrzés, /íSSl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom