Napi Hírek, 1924. február/2

1924-02-16 [0078]

1 ó l a , február 16» A maximálist ák pártveaetős %e aj búi ki­sárt hat képviselőt, akik a kommunistákkal egy szint vallót tak* Az Avai*i háromezerre beoaüli azoknak szamát, akik a 16»000 maximalista közül a flisaiűenaek hivei, lazaari , aki a dissidensek ellen nyilatkozott, benn­' raar&d a pártban, /JáTl/ Róma » febrnár 18. TSTegre ttl toscanai néppár ti képviselő be­jelentette* hogy kilép a pártból, merfcftöb Dé nem a rt cgye"5 ] taktikáJaval7 » legrettlt a párt nem vette fel a választólistára. ¡¿£21/ —' •* a* t ' Róma, februáf 16« Tőrre vsautügyi állambiztos (számadása megállapít j a, hogy a vasat deficitje 351 millió urával kisebb, mint as előaő évbe*. A bevétel 2177 millió, a kiadás 4083,4 millió volt, tehát a 4s£ieit 906*4 millió lira. /MTI/ |ÓH8 , febrnár 16v Az adelsbezgi barlangban tegnap több ávig: tartó munka-után áttörték az uj Bort ar® Ili-folyoaó és a fSbarlang kösti vá­lasz iaLat. A két részt 7 kilométer ke eszű járat köti össze. /MTI/ Genf. febraár 16, /Svájci Távirati iroda/ Április elsején ttlnak ti&sze ű-eofbea & népszövetség részéről kiküláött szakemberek, akiknek az a megbízásuk, hogy az egyes országok hozzájárulásával és segélyével meg­"visegálják a nő- ós gyermekké reskeáéa helyzetét. Az albizottság tárgyalá­feslt Vilii aiü Snon ezredes, az amerikai népegé ü s s égügyi hivatal igasgatója véseti | a bizottság tagjai Olaszo rszág» Anglia, Uruguay, Belgium és ^vájc képviselői. Mihelyt a külön albizottság befejezte munkálatát, nyomban meg­kezdi t acáeskosását - terv szerint 4prílis 7. - Ü n - a népszövetségnek e kár iécael foglalkozó bizottsága. /Ml'l/ Frankén t hal , február lb, /Havas/ Oaütört ükön eate a tömag újból megkísérelte* nogy hatalmába kerítse a kerületi hivatalt* A Iranoia csapatok szétoszlatták a aasparatiscakat fenyegető oseportokat. Több embert letartóztattak. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom