Napi Hírek, 1923. június/1

1923-06-11 [0061]

§ Seastés,.- Bagyik Vinczét, a jótékonyságától ismért^buőai vendéglőst a Ily karületl vendéglos^partestület elnökét vasárnap délután 5 érakor temették el a farkasra ti-temető halottas házából, A temetési szertartást őr. bobrozemszky Henrik prépost f ezredeslelkész végezte nagy segédlettel, A sírnál búcsúbeszédet dr. Juhász István^ fóvárosi bizottsági tag, dr. Kiss Menyhért nemzetgyűlési képviselő és a budapesti vendéglős ipartestület főtitkára mondott, A temetésen résztvettek dr. Bozóky Ádám, dr. Pertsek Gyula, dr..- Divényi Károly és Lakenbacher György fővárosi bizottsági tagok, s közel kétezer főnyi gyászoló közönség. § A tejipari üzemvezetők részére tartandó tanfolyam Július 2-^án kezdődik a m.kir, állatorvosi főiskola tejhygiénei laboratóriu­mában és 6 napig tart. Jelentkezni Dr, Pettiok Ottó tanárnál lehet, /vTI. aottenbiller-utoa 25./ § A Magyarországi Újságírók Egyesülete ma délután Hoitsy Pál elnöklésével ülést tartott. Pakots József alelnök ismertette a szociális bizottság eddigi munkáját, amellyel a választmány magát szolidárisnak nyilvánítottat, az előadónak és bigottáágnak * * köszönetet mondtrtfü Czebe László alelnöknek egyhangúlag bizalmat szavazott,Czebe László szovatette egy hétfői lap eljárását, amely Andrássy Gyula gróf nevével cikket közölt, Andrássy Gyula gróf cáfolatban jelentette ki,hogy a cik­keznem o irta és az illető lap munkatársának nyilatkozatot sem tett, A választmány utasította az egyesület Fegyelmi Tanácsát.hogy a vissza­élés megtorlásara haladéktalanul indítsa meg a vizsgálatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom