Napi Hírek, 1921. november/1

1921-11-06 [0023]

§ Sopron •- november G. Tegnap délután 4 órakor érkesett meg Sopronua Szovje ioroszországbol ssxxöt&S a tussok első szállítmánya* Kirchner ezredesnek, a honvédelmi minisztérium hadifogoly osztálya vezető]ének hivatalos jegyzéke szerint a szabadstáaufsai visszanyert túszon, névsora a következő: Szabó" Zoltán,-. Rit ti ch TJbor, Wiener Béla,Bubnitsky Gyula, dr. Sirausz Gyula,'-Bohmann Ármin, Wolf inger Pál; Zsolnait Tibor Zalay Lajos, Deák Mar csel. Szakmary Lajos, Neumann Károly, Emeriisy Győső% Osóáth Tibor, Inozédy László, Body Antal, Spüller Aladár, Rafháty Kálmán, Onody Géza, Foaor János Brths László, Kovács Gergely, Szerencsy Ferencz, Kubát Károly, Szijj áfrtó Kálmán, csizmadia József. Hartyánszky hlek Horváth Zoltán* dr. Vecsey Kálmán, Bárányi György, Bertók József, Prigly Károly, Nagy Miklós. Megáll József, Muzsak István. Király János, dr. Usillag Miksa, Szbobqaa Ferencz, Horváth Sándor, Törzsik Géza, Szabó Imre, .Mészáros Sándor,. Pink Géza, Menyen József, Kesseb'es Orbán K Szabó József, Bi ringer Géza, Zsölnbory Lajos, dr. Ledig Dezső., Mihók Géza, dr*Ker tész Ernő, Kicska László, Godó Klek, dr. Kovács Béla, Schully Zoltán; Tistsi Máié, László Sándor, Walik György, Bendes Gyula±Dq$qy András, Barídveoh Andor, Wass Gyulai Tiger János, Bálint Antal, Starek Iái, Tóth László, Merne sfeay Árpád, Bqdrossy Lajos, . Szsndrődi Pál, Szalay József, dr. ErdSs Zsigmond Deck József, Neufeld Ottó. Gertzbach Kálmán, Szemrád Béla, Debreceni Anarás Veáreu Kde, schwarz Hugó,-ár. Bonis György, dr, Bagossy Károly Schmidt Ede, Korocz Balázs, Orosz Ferencz ,M,ore Kálmán^Véress Sándor, Erdössy Béla, Gyárfás Samu, dr. Fröhlich Gyula,Kiss Bálint, Sseoessy Jánosi/., Gerber Géza, Kiss Miklós, Jukess ^Pál, Sajó Srnőf Máté László, füzessi Klimkó István, dr. Henae.j. Oito K Sevitek Kornél', Heipa RezsöZ, Németh Jenő Ferencz, dr.Gomer Emil? dr. Nathy József, Kovácsy Gyula, dr. Forsíer' György, Pechschmidt Jenő, lerényi Manó', funkovits Ménes, Kisfaludy Gyula,ar.Olaj os Géza, Simon Iái. Olasz János, Eráy Aladár, Proksch Jenő, Winier Úrnő, Hamvay Szikolya Bálint, Pászthy Mihály, Ty}chtekR\cnara Yassai Pál,Hiller. Imre,Kocsan Mihály, Siposs Rezső. Rainiss •Ferencz. Kocsis Gyula, Zeöke Gergely, Popgar Henrik^ Piskó Bela^ Petrányi Miklós, Pe'íreczky Mihály, Székely Béla, Friedmann Ldaszló, Bély Gyula, Thófh/Imre, Beszédes Dezső., dr.Kiss Vilmos, Benczics István. Egry Endre, Nádas Adolf, Busa Lajos. Rozsgonyi András', Reichenbücner Sándor, Kiss Jenő, Horváth Vilmos. Wahrmann Marcel, Wi ttmann Jenő, Vecsey• elemér, Szilágyi Béla, Szép György, Gsalányi József, .Ballá József, Bolarich Jenő; Kertész Dezső, Bsczer Ottó, Okolicsánui József, Elek Pál, Köves, Gyula, Schönfeld Leo, Sáro3sy Laj03, Bebö3s József, Lóth Róbert', Szabó Lajos, Sziklay Kálmán, Helder Hugó, Gergely Gyula, Marger Károly, Onody József. Rohonyi Dezső, Wienscherberger Antal 1 , Biringer Lajos, Nagy Miklós, Kaufmann Ármin, Hartiiann Márton, Kömley János, Polsck,Sándor 4 Kárpáti György, Kováce Ignác. Ilosvay Lajos, Trchovszky Aljréd, Lipcsey Sándor, Németh József, Zá&ory József, Pókay Kálmán, Gólya Elek, Tokay Jenő, Borostaich Adolf, Köszler István, Csudroy János, t Zeszenszky János, Nagy Pál' Török József, Siposs József, Radványi Károly; Inczédy Gyula, Sing Józsefi Simon Sándor, Dobó JenU, Repássy Antal ördög Péter Klinkó József, Lajda -Ferencz K Gecsey Mihály, Ekker Ferenc?, Bérezi Béla. Kehringer Rezső, Badits József. Radnay Lajcs, Tóth György, Wallay Sándor, Bromadnik Ferehp,üzuny József, Grass Vilmos, Mezei Oszkár, Farkas Adolf. Országh János, Kiss Lá$s 7 o* TeretsKey Béla 1 , Ehrenberger József, Debrenner Vilmos, Pethő József, tönköly Laj03, Kárpáti Jenő, Rosenberg Laj os, Sztoth Sándor, Bozóky Béla", Tomoskoty Dömötör, Vadasy László, Szüts Béla', Kassa Aladár,] Vajda István, Hapra Jenő, Pataky Sámuel?, Papp Séza. Tamás Sándor, Forgó Sándor, Jályi István,. Dénes Isfván' Trkássy Kájroly. dr. Papp Dezső', fferey IsJvMl In$arisz Ferenci Kirchner Armm, Konya József .Császár József, csíki Csiszár László. Vér Sándor', Lindner Gyula' Lelossy Sándor, Horváth Endre,Szabó Jenő, Faragó Sándor, Dávid Lajos, Kossaczky Pál", Tary Antal, Máthé Elek', Szabó Lajos, Fleisser János, KiMer Jakab és-Kovács Béla • Laj os//MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom