Napi Hírek, 1921. szeptember/1

1921-09-01 [0019]

I § 2 u k a r e s t , szeptember 1, / A MTI szikrát ávira ta/Uteunier francia t iborook, a román-magyar határkiigazitó bizottság vezetője a határmenti lakossághoz kiáltvánnyal fordult és arra kérte őket, hogy a bizottság döntéseivel szemben Jóakaratot őa megértést tanúsítsanak* Prága , szeptember 1, A Bsoialdemokrat Jelenti, hogy a koimány az élelmezési gazdálkodást ugy akarja megszervezni, hogy csak annyi kenyeret és lisztet osszanak szét hivatalosan, mint amennyi gabonát a belföldön elő tudnak teremteni. A kormány az e? iig kúzelíátásban részesített lakoaságnak körülbelül felótk ki akarja hagyni az állami élelmezési szerv ez atből«? Ezért ma a német szociál­demokraták küldöttsége meg fog jelenni a miniszterelnöknél és az élelmezési miniszternél &s követelni fogja a parlament azonnali össse­hlvasát. /UTI/ Paris , szeptember 1, /ffolff/ A Hátin londoni Je­lenetése szerint az Ulster kabinet elhatározta, hogy követelni fog­ja, hogy a rend helyreállítására haladékteaanul uj csapatokat küld­jenek Belfastba, /ÍS21/ Madrid, augusztus 31«- /úíolff/ffavaro tábornokot . aki a mórok fogságába esett, váltságdijjal kiszabadították, fmif , 9 n s tani i n á p o 1 u \ szeptember 1. /\ MTI szikratávirata/ Görög forrásbői érkezeit hire% szerint a .zaK+aria melletti ütközet a leghevesebben folyik. A témalisták szakadatlanul ujabb es ujabb tartalékokat uetnek a harcba. Tnnek ellenére i$ a ke ma listáknak as előretolt áll'sok több pontját ki kelleti üríteniük* A kemalisták hirei szerint a haro a^zal'^aria partjai mel&l lássa;; átterjed az Ilidzsiíl Katrandisa és Gökszu folyók vidékére. „ z l, r r $r c Í-1 &Be ^i e Ji hf,r Thevisa-mgnyiids/ Berlin c m }*» J sw M rh Jr ő » Lilanc 2ZVQ,Pr&ga 695, Bud&peít 15c, Zágráb S2o .Bukarest 390, Bécs C.?,, Varsó 0.19, Ssthk bslyégse ti 0. BC/MTI/ „ M P £.y r * f .szeptember" 1. /Wolff/ A Libertt jrlcnti • VJL *Zi *n .' a «' lirí /' Crémenoeau szeptember második' f-lé­?5L ; ÍS*2Í Gtrin<un*an / teng** d/Oe/a politikáiéi való vissza* lépese 0 ia elsS^politírzai beszédei fogja mondani. Lehetséges, hogy ez a pontijai életbe való visszatérését jelenti ./M27/ ., , .London, szeptember 1. /Wolff/ ? hét*n 11 CGO í^nr>a élelmiszeri küldenek fogába, amelyei ? kmnböz£jótMny^V^ 9} szervezeten Oroszország éhezC gyermekei számára gyűjtöttek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom