Napi Hírek, 1921. június/2

1921-06-16 [0014]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: As aratás /fan* ükadás nélkül való elvéjaésénsk biatosiiása érdekében & fold* Mivelésügyi mintsater felkérésére a^kereskedeUmügytminisater elrendelte, hogy A aratástartama alatt as aratágepek és qratfo « épk$llékei 9 vasúton a leggyorsabban ssálliitassanak és ilgsn; ald®menyek vas&r~ és Ünnepnapokon is fuvarozásra elfogadtassa* nak t illetve kisaolgáltassana*. S é o s ; jmius l§*/A m M?ImagánJ*2mJéfe/A értesülése saerintjegn&aélfon.mstfo K&Wl*J*¥M¥*' ­M é oiti i Június 16» JA $21 mgánJ*ÍW tésj*/ A Ind pok résaletes^n foglalkoanak t a. Skllqa&* i rto2* AMoiohonosf a m tlwtlsaőket IrJtrWm ur elve^ahlli^dtéMt^^MyjMsl Is* Ugratta as'hbeit^ Zeitungot és ^ domokratm pírtot is klnuUlen veüt.mnoMnTa. w % lap felsgMtja as AtkslUr ZsitongM, ismernihe nyíltan, hogy páá\faijUaáfala&j<tó^ , . k • Aseueo iisner Jomwtal Oderáit A tegua magyar/ okmányok hami*ttottak% otintn .vezérgikkbon fo&lalkoslk a pfhrel* A vatlott beismerés* * irjjk A topoké tséaM etek as okmányok, melyek unnak udsj én « MMÍ oálassiási tor<# bon olyan nagy sssrtpst jétstűttak, amikor as Jpbeiter meitung WoMk&saé tette és a magaoéljaira minden-tekintet nélkül l^JÉH ÍH^Hiíith »jIío* 4 4 «a* további résmékin • lap támadja as ArUiter Uttmngjot, amely olyan-lel­kiismeretlen volt t hogy eatkefaa okmányokat felhatanálta, * * r ÍAA~ÁJE- » JVi** 9 26* * fosaiseho. Zeitungnak jelenMk Londonból* A HovgorH Journal sfmmmaro* wáshingtom ¥Á r $ 9 B*íii **eríai a|Jgmsalt,(ímaYés a SMöveiséaeshm . tfLmak..«Mtt % ft4dZi«o24<^.B..i^£rf..« háborús Mds*á% visssaM ÍÍS'Í^^A * 2 !^ érintős adóséág visssafiaetesét csak 13 évjsulva Wsdil meg. /MTIf wme% • ­- , I i 9 2 * *» június 1$. A Vorwaerta oppelní értem mlése sserint tegnap a saSpfts^eskMMsottodgWtMegha* r * r. '1- x. B J**. 2 * 1*, Jmius l§ y „A Jormer is Jelentése wae* ri1 &JHi birodalmi gyűlést SSQűialhtaképvvsoléft* akit a fel* elJl -elhurcoltok, három napi fogsá^után ismét s&ahadon l&osd* to 9 tdk • /MTI/ lehetne átalakítani. * ^ a » tf f i /* R » J**J* S Jö. JUlftí Afranota nooykö­a*et és aa angol ügy&ioé ma este már mgiett* al*irodalmi *ti­őí^swwíaaísmó'i a*s&aí.o» lépésekéf„ melyeltet a párisi hirek **í Mj«2«af#íí*^ i /olafljtóa oson voltak* hogy a st&pstségesmai bisottsdg ás a 13~asl%aoitsdá Hrsyalásainmk fjlh%saahitása által ?el*ií*tl4*iiában előállott helyzetért a felelőeségat oa Sn&édelmi ,aaerp§aetre hárítsák* /MTI/ § A Magyar Gasda&stipetság • eleget téve a gazda » kssőnség koréven m%ná sjtftnhen mgnjjiMikö^é cmlifánságnak^ hogy a gasdákat léialej^Jjikhan^érintő mmgyikérdmék megviié^ Usűrn.i* tgUrtgOJ álXásf^lald* l9h«U»é tépZsreersságos aaogtfllés Vívass ék Mgyoe ^ígtaMatd válása mán y&nak határosat a alapján a Pest^vármagy&i gamasági egyesttlettel karöltve Június sserdán luafMM árakor Mzhvirmegye^k^agy&l^i termé len adóügyi érMssieiet rendes* m erUwwleiowsamslű* adok ísmrteitk a gasd^áh&i érint? uJ*xsdőj.avaslzUkat«/MT2'/ . ... Z U r i o h i" június 16^—/pevinameon-ui tás/ Mariim m t Bukarest dM./ürsé W* iéo$*I23 a Jj fSií^í ^|ö|elí

Next

/
Oldalképek
Tartalom