Napi Hírek, 1921. március

1921-03-01 [0009]

2 e r. 1 i n,február 2t a A birodalmi gyűlés ma mea° k?;2:ts « lefjagyverzé'si törvény "érvényességének meghosszabbí­tásáról szőlő tör vény javas lat tárgyalása t*. űoIhmann képvije IC /füger tleréégi szooiali staj a bajor népőrségek ellen, polemizá. ÁÍjelenti, hogy szándékés meg hamisitása a tényeknek t ha London ban aet a be nyerni st akarják kelteni ,hogy Bajorországban a nép őrség nélkülözhetetlen, Á birodalmi kormánynak most már komo­lyan kell venni a dolgot és erélyesen kell eljárnia Bajoror~ 3Eáq ellen. Xoch belügyminiszter ki jelenti, hogy a kormány ji tör­vényi a kitűzött hat&ridűn belül vegré fogja hajtani. i> Ba­jorországra nézve is éli. A kormány március 15*ike előtt törvénujavaslatot fog beterjesztem a békeszerződésben elleni mondásban lévő te rveze tekrul .A kormány kö te less égének tartja, hogy a nemzet egységét a fenyegető veszélyekkel szemben ii,eg­Q &j a» fogel képviselő /többségi szooiali sta/ szintén a i>a~ jor kormány magatartását teszi s.ióvá. A bajor körök lenszegülése a birodalmi kormánnyal szemben Őreá azt a ornyom teszi, hogy ez az antanttal való egyetértésben történik, /ffujkiáltások a jobboldalon és a centrumban*, A terv arra irányul, hogy a monarchiát helyreállitsák és Ausztriának Bajorországnoz való csatlakozását lehetővé te $yék ./Ujabb heves tiltakozás./ Ebbe a tervbe penpásan bele illenek azok Í? hirek, amelyek arról szóimnak, hogy bizonyos kommunista elemek együttműködnek a reakcionáriusokkal. külföldön észrevették, hogy Bajorország a német köztársaság leggyen* gébb pontja, és onnan akarjak a német egységet megdönteni. A szónok pártja elvárja a Kormánytól, hogu a birodalom jo~ áait erélyesen meavédi a bajor Kormánnyal szemben. Graefe képviselő /nemet nemzetiségi/ azt mondja, hogy a független szociálisták nagyhangú kijelentései a né" met népnél hatás nélkül puffognak el* Maguk a franeia tiss­feM kijelentették, hogy azért kell kutatásokat tar tani ok,méri akadnak német gazemberek, akik elrejtett fegyverekről tesz­nek feljelentést. . lemy képviselő /kommá: A s ta/ szemére veti a kormány* /t>ak, hogu szándékosan halogatja e lefegyverzést a Bein képviselő /bajor néppárt/ hosszabb beszédben védelmére kel a bajor kormánynak, ti agyon téved az K aki azt hiszi, hogy Bajorországban puccsokat lehet rendezni.kaoyon szere tnők, ha az állam tekintélye annyira megnövekednek, nogjg önvédelmi szervezetekre má* nem volna, szüks égünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom