Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1914

73 1 2 3 4 5 6 • Rupprecht Béla Budapest 1887.IV.21. ág.ev. 330 Szabó Kálmán Nagykároly 1889. V. 30. rk. Szeníiványi Géza Apa 1890. X. 9. 1 ág.ev. Tóth Ernő . Nagykároly 1891 V. 5. rk. szept. 12. •909. VI. 5. Aáror. Béla Nagykároly 1891. X. 30. rk. jó' Bobrik )ános Trencsénselmec 1886. V. 30. V 335 Boross István Érkürtvélves 1883. VI!!. 6.! ref. Erőss Tibor Érsemje 1891. IX. 25. rk. jelesen Filep Imre Nagykároly : 1889. IV. 30. ref. Gindele József 1889. 11. 14. rk. Hoffmann Ferenc MezőMrpa 1889. IX. 20. V szept. 13. 340 Holczinger Imre Borzavar 1886. V. 8. J) Horváth Endre Mindszent 1891. XI. 23. » jelesen Ilosvay György Nyirmedgyes 1891. X. 14. ref. Kaizler Imre Nagykároly 1889. 111. 16. jelesen Kaplony Mór » 1890. 1. 31. izr. jól 345 Kertész József Nagybajom 1891. VII. 24. V jól Keszler Herman Nagykároly 1891 111. 11. » jól Nagy József Érd 1891 X.18. rk. Nonn Gyula Erdőd 1889. XI. 26. V Pollák Kálmán Szaniszló 1888. IX. 16. izr. jól 350 Ruff Endre Nagykároly 1891. XI. 30. rk. jól Steinberg Ferenc 1891. Vili. 18. izr. jelesen Újhelyi István Oiyvös 1889. 111.23. ref. Zieh István Érmihályfalva 1883. XI. 29. JJ , dec. 17. 1910. Ví. .6. Baumgartner Oszkár Bupapest 1893. V. 7. rk. 355 Baumgartner Sándor V 1891. V. 8. » Danka József Nagykároly 1891. XII. 9. ref. Dobrovszky Sándor Szered 1892. IX. 9. tk. Ember István Csomaköz 1891. XI. 29. gk­jól Fényes Lajos Nagykároly 1892. X. 14. izr. 360 Gájásy Kálmán Pusztaterem 1890. IX. 17. rk. Hetey Miklós Nagykároly 1889. XII. 6. ref. Jenser Mihály V 1892. XI. 28. rk. Iüresek В 'a Tiszatarján 1893. Vili. 30. » Kacsó Kálmán Nagykároly 1893. VII. 18. ref. jól 365 Kandel Henrik 1892.11. 14. izr. Kihán Kálmán 1889. 11. 19. gk­Kuffler Lajos Alsókubin 1 1892. Vili. 22. izr. jól Mező Imre 1 Nagykároly 1892.11. 6. rk. jól Mihálka József „ 1890. 111. 17. 8k­1 jól 370 Moskovits Lajos )) 1892. Vi. 3. i izr. jelesen Papp Béla » 1891. VII. 22. gk. Reményi Tibor Hosszú mező 1890. XI. 24. rk' Sopronyi Mihály 1 Nagykároly 1 1888.V11. 17. 1 gk­1 dec. 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom