Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1895

Érettségi vizsgálat. A gymnasiumi tanfolyam zárókövét az érettségi vizsgálat teszi, mely az 1883. évi XXX. t.-cz. 22. §-a alapján s a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által i884. évi 10288. sz. a. kiadott utasítás értelmében a kir. tankerületi főigazgató és a vizsgáló bizottság előtt tartatik meg. A mi­nisztérium, ha szükségét látja, miniszteri biztost is küldhet a vizsgálatra, aminthogy ide két Ízben is küldött. 1891-ben, mint a 408 számú főigazgatói értesítés mutatja, dr. Hajnik Imre bpesti egyetemi tanárt küldötte ki biztosul, aki azon­ban nem jelent meg; miért? nem tudom. 1892-ben pedig a 493 sz. főigazgatói értesítés szerint dr. Pasteiner Gyula budapesti egyetemi tanárt. Fiatal főgymnasimunkban eddig öt rendes érettségi vizs­gálat folyt le, valamennyi Békési Gyula elnöklete alatt. Eze­ken kívül a kir. főigazgató kerületéből háromszor rendelte ide a javítóra kötelezett ifjakat. Az öt év alatt sikerrel tettek érettségit. 1891-ben. i A fokozat, |j Sorszán A tanuló neve Kora Születés helye melygáeilfotvizs’ I kiállotta 1 1 Bodnár Károly 2 Bónya Sándor I 3^ Fábri Lajos 4 Káldy Gyula 1872. szept. 26. 1873. junius 8. 1874. junius 21. 1873 Nagy-Károly Szatmár megye. Szaniszló Szatmármegye. Nagy-Károly Szatmármegye. Budapest jo egyszerű jó október 11. PestPilis-SoltKiskunm. e»Yszeru

Next

/
Oldalképek
Tartalom